تعبیر دانه در خواب دیدن دانه در خواب

محتویات: دانه سفید خواب تخمه آفتابگردان تخمه خربزه در خواب برای افراد مجرد خوردن تخم کدو تفاله سفید خوردن یونجه کاشت بذر

معنی دانه یا دانه در خواب

 1. دانه ها یا دانه ها بیانگر حالات بسیاری است و ممکن است گاهی بین غم و اندوه و بلا باشد، چنان که دلالت بر آسودگی و شادی و خیر و رزق دارد.
 2. همچنین بر زن، ازدواج، ازدواج، فرزندان و در برخی موارد بر حرام نیز دلالت دارد
 3. کاشت طعم شیرین است، چه برای مرد و چه برای زن، برای خیر، منفعت، رزق یا سعادت در امر مورد انتظار به اندازه این طعم شیرین خواهد بود.
 4. اگر آنقدر شیرین باشد که بیننده نتواند آن را بخورد، نشان می‌دهد که به چیزی رسیده است که دوست دارد و می‌خواهد، اما از آن سودی نمی‌برد و سریع به جایگاه قبلی خود باز می‌گردد.
 5. و هر کس دانه های شور را بچشد یا بخورد، حکایت از غم و نگرانی و زیان مالی دارد
 6. گفته می شد که نشان دهنده تهاجم ناشایست و افشای اسرار پشت آن است.
 7. مزه تلخ دانه اگر بیننده مریض باشد نشان دهنده مرگ یا عذاب او در بیماری است.
 8. برای زن و مرد نشان دهنده بیماری است، همچنان که نشان دهنده دوری و جدایی است، زیرا تلخی باعث بیزاری از چیزی می شود.
 9. می گفتند تلخی حکایت از اندوه عمیق یا از دست دادن چیزی عزیز و گرانبها دارد
 10. و اما مزه ای که بیننده از دانه ها تشخیص نمی دهد، به نوع دانه از هر یک از میوه های گیاه نگاه کند تا تعبیر برای او روشن شود.
 11. اگر دانه ها از میوه های گیاه بالغ و مفید برای خوردن باشد، اگر خوراکی باشد یا مزه ای داشته باشد که بیننده می پسندد مفید است.
 12. و اگر دانه ها از میوه های گیاهی باشد که مدت زیادی از آن گذشته است یا شروع به پوسیدگی کرده یا به دانه های آن آسیب می رساند یا خوراکی نیست، غم و اندوه یا تنگدستی یا ضلالت است. موضوع زندگی او
 13. و اگر دانه‌ها برای میوه‌هایی باشد که هنوز نرسیده‌اند و دانه‌هایشان خوراکی و شیرین باشد، در امری که بسیار نزدیک و آسان است، سود فراوان یا شادی فراوان برای دل دارد، خوب است.
 14. و اگر مزه آن تلخ باشد یا بیننده آن را دوست نداشته باشد و دوست نداشته باشد که آن را بخورد، نشان دهنده بدبختی و خستگی در اموری است که در زندگی او آغاز می شود یا نزاع طولانی مدتی که او را دچار سردرگمی می کند. یا از دست دادن چیزهایی که دوست دارد.
 15. غلات و حبوبات مورد استفاده در منازل و آشپزی مانند حبوبات، نخود، کنجد، گندم، جو و سایر دانه های مفیدی که انسان در زندگی خود به آن وابسته است، نشان دهنده خیر و رزق و برکت در زندگی و بخشش از جانب خداوند و برکت است. و اگر صدمه ببیند یا به شکل و ذائقه بیننده نپسندد بیماری یا ظلم زندگی است.و غم انگیز.
 16. کدو یا کدو حلوایی: اگر در خواب کدو یا تخمه کدو بخورند، بیانگر مالی است که بیننده از آن بهره می برد و اگر دانه آن زیاد باشد، نشانه خیری است که بر خانواده با او غالب می شود.
 17. تربچه: رزق حلالی است که بیننده از آن بهره مند می شود و در زمانی است که نیازش بیشتر است.
 18. دانه ریحان: هر که دانه ریحان ببیند، نشان دهنده مقابله با نگرانی است و اگر در دست بگیرد، زیاد می شود.
 19. دانه گرده: نشان دهنده بیماری یا غم بزرگ است و ممکن است به تعبیر بعضی دلالت بر نکاح کند و بعضی آن را به نزدیک تعبیر کرده اند و گفته اند پول است.
 20. دانه خردل: دلالت بر فقر و بی پولی یا زیان آن دارد و اگر مصیبت مالی نباشد در غم و اندوهی است که بر اثر از دست دادن عزیزی بیننده را متاثر می کند و برخی گفتند این پول است که بینا پس از سختی های بزرگ به دست می آید و ممکن است آن را به راحتی از دست بدهد.
 21. دانه گلرنگ: مالی است که بیننده به دست می آورد یا آبی از خدا که از آن لذت می برد، زیرا از خوردن پرندگان متحرک است و اگر آن را می چشید و تلخ بود، فقیر بود یا نعمتی از دست می داد که زندگی کرد و کرد. حفظش نکن
 22. دیدن دانه های حرمسرا: نشان دهنده خستگی و اندوه در مسیری است که سعی می کند بدون منفعت به هدف خود برسد و ممکن است در این مسیر چیزهای زیادی را که برایش مهم بوده از دست بدهد.
 23. بذر کتان یا پنبه: مالی است از منبعی که حرام یا حلال است و دیدن پنبه به طور کلی غم و اندوه است، اما دانه های آن ممکن است حکایت از پول با مشقت داشته باشد.
 24. بذر خشخاش: بیانگر این است که بیننده بدون سختی و مشقت مالی به دست می آورد و همچنین شفای بیمار یا شفای بیماری و نیز نشان دهنده شادی و شادی پس از اندوه است.
 25. دانه موز و پیاز و کاسوا: همه نشانگر نیکی در زندگی و آبی نیکو است و گفته شد نزدیک به شادی و سرور است که بیننده بدان راضی است و دلش آرام می گیرد.

کاشت در خواب اگر برای چیزی باشد که کاشته نمی شود یا در جایی که مناسب آن نیست، بیانگر اسراف است. و بذر پاشیدن در زمین دلالت بر فرزند دارد و هر که ببیند بذری می کارد و می آویزد عزت می یابد و اگر معلق نباشد متأثر می شود.

تعبیر دیدن دانه ها در خواب

کاشتن بذر در زمین تعبیر بر فرزند و گندم است، پول در گرفتاری و سختی حلال است و خرید گندم با زیاد شدن فرزند ضرر است و کاشتن آن کار در خشنودی خداوند متعال است. در دین عادل و گوشه نشین است و گندم بهتر از نان است زیرا نان را آتش زده است و جو برای کسی که آن را داشته یا خورده است مالی است با سلامتی بدن و از گندم بهتر است. چیزی از زراعت و رزق جهاد و بینش جو نیکو و منفعت است و برنج مالی است که در آن خستگی و نگرانی است کم پول و کاه برای کسی که آن را در خانه بیاورد مال بسیار است و هندوانه مرض است و از جایی که به حساب نمی آید گرفتار آن می شوند و سبزه آن که نرسیده سالم است. و سیر حمد است و گفته شد حرام مال است و خوردن آن پخته دلالت بر توبه دارد.

خواب یک مشت قرص – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا