تعبیر دیدن نان در خواب تعبیر نان و زندگی در خواب

مطالب: خواب نان در خواب دختر مجرد زن شوهردار و حامله ابن سیرین نان سرد و گرم قهوه ای سفید خمیر

تعبیر خواب نان برای ابن سیرین

دیدن نان در خواب تعابیر متعددی دارد که بر حسب نوع و اندازه نان متفاوت است

 1. نان سفید نشان دهنده رسیدن رزق و روزی، خیر و سطح زندگی بالاتر است
 2. نان سیاه نشان دهنده آمدن غم ها و بلاها و بلاهاست
 3. خواب دیدن شیرین زندگی که مثلاً شکر یا عسل باشد، نشانه اغراق و گرانی است.
 4. دیدن گرانترین و بهترین نوع نان و این نان رسیده و گندمی است، نشانگر وسعت افق و بلندی او و علم و دین اوست.
 5. دیدن نان جو در خواب بیانگر بی پولی، تنگنا و گرانی است، به ویژه اگر انسان در زندگی عادت به خوردن این نوع نان نداشته باشد.
 6. دیدن نان داغ بیانگر ریا، ریا یا مال حرام است
 7. هر کس ببیند که نان را بدون دیپ (نان بریکت) می خورد، نشان می دهد که این شخص به بیماری مبتلا می شود.
 8. دیدن نان سفت (خشک) نشان دهنده بیماری شدید است، به ویژه اگر این نان ضعیف باشد
 9. یک قرص نان بزرگ خبر از رزق و روزی، پول فراوان و عمر طولانی می دهد
 10. دیدن قرص نانی در خواب ممکن است بیانگر پند یا پشیمانی از عمل یا گفتار باشد و ممکن است اشاره به همسر صالحی باشد که علاقه مند است فرزندان خود را بر اساس دین و احکام صحیح خود تربیت کند.
 11. و اما کسى که در خواب ببیند بین مردم به ویژه فقرا یا ضعیفان نان مى‏پاشد و نان مى‏بخشد و این شخص شاگرد علم است، از علم به آنچه مى‏خواهد مى‏رسد.
 12. هر که ببیند مرده به او نان می دهد، یعنی از ارث مال یا رزق می گیرد.
 13. هر که نان را بالای ابر ببیند نشانگر گرانی است و اگر نان روی زمین باشد یعنی رکود کالا و رونق زندگی.
 14. هر کس ببیند مرده ای از او نان می گیرد یا آن نان در آتش می افتد یا چاه یا چیز دیگر، این بدان معناست که این شخص در پس بدعت یا نافرمانی تسلیم است یا فتنه ای است که در آن وجود دارد. مردم این کشور سقوط خواهند کرد و ممکن است به معنای مرگ همسرش در صورت بیماری یا فساد دین او در صورت ضعیف بودن باشد.
 15. و هر کس ببیند که در حال پختن نان است، این بدان معناست که این شخص به دنبال امرار معاش یا کار دائمی است یا 200 لیره و غیره.
 16. در مورد دیدن تعداد زیادی نان، این بدان معنی است که این شخص تعداد زیادی از افراد را تشخیص می دهد
 17. و دیدن یک قرص نان سخت و خشک (زندگی خشک) به معنای فقر در زندگی، بی پولی یا بحران سلامتی است.
 18. هر که ببیند بر پیشانی او نان آویزان است، یعنی نیاز و فقر شدید این شخص است و دیدن نان پلاسیده یعنی زکات پولش را نمی گیرد و نان مملکت (کشاورزی) تنگ است. در زندگی، و نان تورتیلا رزق و روزی فراوانی است.
 19. هر که ببیند از دو چیپس می خورد، یعنی دو خواهر را با هم ترکیب می کند و دیدن کلوچه یا سوخاری در خواب به معنای سلامتی بدن و تکیه گاه (نان) به معنای صحت گفتار و کردار این شخص است. و دیدن پوسته های نان به معنای نفاق و نفاق است.

دیدن خمیر در خواب

 1. منظور از خمیر آمدن شادی و آسایش پس از سختی یا به دنیا آمدن فرزند برای این شخص یا به دست آوردن پول بدون زحمت و خستگی است.
 2. هر که ببیند در خانه اش خمیر است، نشان می دهد که از بازرگانان خود پول به دست آورده است
 3. دیدن خمیر ترش نشان از زیان کار او دارد
 4. هر که ببیند در حال خمیر کردن نان است، نشان می دهد که به زودی به سفر می رود
 5. نارس بودن خمیر نشان دهنده فساد دین، اخلاق یا پول است

دیدن نان در خواب زن حامله

اگر زنی در خواب نان ببیند، بخورد، تهیه کند یا در تنور بگذارد، نشانگر آن است که فرزند خوبی به دنیا می آورد که اگر پسر باشد برای خانواده اش خیر می آورد یا می آورد. زنی به دنیا بیاور که سهم زیادی از زیبایی دارد که ذهن را به خود مشغول می کند و دل ها را می رباید.

دیدن نان در خواب دختر مجرد

زن مجردی که در خواب نانی می‌دید و می‌خورد و طعم آن لذیذ بود، خبر از ازدواج او در این سال می‌داد و شوهرش سخاوت می‌کرد و خداوند پسران و دخترانش را عطا می‌کند.

تعبیر نان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا