تعبیر خواب افتادن دندان دیدن افتادن دندان در خواب

مضمون: خواب افتادن دندان در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار در دست، دندان پایین بدون خون، افتادن نیش، لق شدن دندان.

تعبیر خواب افتادن دندان

 1. افتادن دندان از دهان نشانگر عمر طولانی خواب بیننده یا شخصی است که خواب بیننده در خواب می بیند که دندان هایش در حال افتادن است.
 2. اما اگر تمام دندان ها از دهان بیرون بیفتند، این نشانه بیماری، مرگ یا جدایی همه کسانی است که در خانه هستند.
 3. قسمت بالای دندان نشان دهنده پول و نیکی و چیزهای دیگر است و قسمت پایین دندان نشان دهنده بیماری و بلا و درد و غم است.
 4. همانطور که دندان ها نشان دهنده خانواده و اقوام و دوستان است و در اقوالی که نشان دهنده سلامتی و تندرستی و پول است، همانطور که گفته شد نشانگر گردنبند مروارید و سربازان و سربازان بسیار راست و چپ است و نشان دهنده هزاره اختلاف است. و جنگ ها
 5. وقتی انسان ببیند یک دندانش از دهانش افتاده و اگر به کسی بدهی یا پولی بدهکار باشد، یک دفعه بدهی خود را می پردازد.
 6. و اگر بدهکار ببیند پیاپی دندانهایش در می آید، دوران سختی را می گذراند، ولی بدهی خود را پشت سر هم می پردازد.
 7. در مورد افتادن تمام دندان ها، این امر منجر به از بین رفتن همه اعضای خانه، بیماری یا عدم اتحاد آنها می شود.
 8. و اگر آنچه را که از دندانش می افتد با دست بردارد، این نشان دهنده مرگ فرزندانش یا از دست دادن مالی است که او داشته است.
 9. گفته می شد که گرفتن آن در دست نشان دهنده از دست دادن دوستان یا بدبختی هایی است که از اطرافیان به او می رسد.
 10. و هر کس ببیند که لاله‌اش از دهانش می‌افتد، پسر یا دختری خواهد داشت یا خداوند به مادرش برادر یا خواهری عطا می‌کند.
 11. گفته شد که پول و خوبی خواهد داشت
 12. می گفتند کسی که دندانش بر زمین می ریزد به مرگ یا فقر شدید نزدیک می شود و پولش کم می شود.
 13. و هر کس با دست دندانهایش را از زمین بگیرد، از غیبت و غیبت مردم سخن می گوید.
 14. می گفتند حدیثی گفته که پشیمان می شود و ای کاش کتمان می کرد

تعبیر افتادن دندان در خواب برای زن باردار

 1. تعبیر افتادن یک دندان از دهان نشان دهنده یک نوزاد پسر است
 2. اگر بیش از یک دندان پایین افتاده باشد، نوزاد دختر است
 3. و هر کس ببیند که دندانها در آمده و دندانهای پایین را به جای آن می اندازند، در بالا و بالای آن پایین شده است، این نشانگر تکبر است (از دست دادن حیا و تقلید از حکومت خانه و صدای بلند و بلند). قوت) زنان خانه اش و دستیابی آنها به مردان.

تعبیر از دست دادن دندان بدون درد

 1. و هر کس بدون درد دندانهایش را از دست بدهد، خواه مرد باشد یا زن، مال یا مال خود را از دست داده است.
 2. و هر کس دندانهایش را از دست بدهد و گمان کند که می ریزند، ولی در نیامده اند، بدهی را که از قدیم داشته است، یا پول اندکی که با آن بدهی خود را برای مدت طولانی ادا می کند، می پردازد. عادت زنانه.
 3. و در صورتی که بدون اینکه فکر کند او بیفتد، نزاع بین او و خانواده یا جدایی است.
 4. و هر کس تمام لثه ها و دندان هایش را از داخل دهانش ببیند، اطرافیانش او را در اندوه ناامید خواهند کرد.
 5. بیرون آوردن گوشت یا غذا از بین دندان ها، زیرا باعث غیبت بسیاری از افراد می شود

تعبیر از دست دادن دندان از دهان

 1. هر کس ببیند دندان ها در حلقه یا در جایی از دهانش افتاده و یکی یکی جمع کند و در دهانش بگذارد، سنگ های چاهی که او دارد می ریزد و از آن جمع می کند. درون او سنگ به سنگ
 2. گفته می شد که از دست دادن دندان برای بیننده نشان دهنده باقی ماندن عمر به اندازه بیست و نه یا سی سال است.
 3. می گفتند سی روز می میرد یا سی دینار جریمه می شود
 4. می گفتند اگر چاهی داشت خراب می شد و اگر مال داشت از بین می رفت.
 5. و اگر نداشته باشد به بیماری سختی مبتلا می شود که در آن پول خود را خرج می کند و سپس از پول دیگران بهره مند می شود.

تعبیر افتادن دندان با خون

 1. با قطع رابطه خویشاوندی یا فراموشی یا قطع نماز یا غیبت او با مردم یا خوردن به ناحق از مال مردم و بازداشتن مال مردم از آنها به بیننده اعمال بد خود یا دوری او از دین را نشان می دهد.
 2. هر کس دندانهایش را سیاه یا شکسته ببیند غم و اندوه است و گرفتار او یا از دست دادن خویشاوندی است.
 3. و اگر دندانها را در دست بگیرد و جمع کند یا در جامه یا کیسه یا چیزی که پنهان می کند له کند، این نشانگر فرزند صالحی است که بر او برکت داده می شود، یا پایان کاری که او را ناراحت می کند، یا آشتی بین او و شخصی که او را قطع می کرد.

تعبیر افتادن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا