تعبیر نهر در خواب و شنا در نهر در خواب

مطالب: خواب رودخانه در خواب دختر مجرد و زن متاهل باردار ابن سیرین شنا در آب استخر استخر

دیدن نهر در خواب توسط ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: غسل در آب رودخانه در خواب به معنای دور شدن از پریشانی و غم و اندوه و درد و خستگی و نیز دور شدن از ترس و اضطراب از چیزی است.

در مورد نوشیدن از آب رودخانه به این معنی است که این شخص در صورت زلال بودن آب رودخانه از زندگی آرامی برخوردار خواهد شد، اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد به این معنی است که این شخص کار خطرناکی را می بیند که انجام می دهد. متوجه عواقب آن نیست

دیدن رودخانه در خواب دختر مجرد

اگر زن مجرد یا دختر مجردی ببیند که با آب نهر در حال شستن، غسل یا وضو گرفتن است، نشان از میزان طهارت و عفت و طهارت این دختر است.

در مورد نوشیدن آن از آب رودخانه به این معنی است که در زندگی خود به سلامت زندگی می کند و پول زیادی خواهد داشت و دختر مجرد با دیدن عبور از رودخانه به این معنی است که بر سختی ها و مشکلاتی که در زندگی خود با آن روبرو خواهد شد غلبه خواهد کرد. زندگی

دیدن رودخانه در خواب زن متاهل

دیدن رودخانه در خواب زن متاهل، به معنای ایمن بودن او از ترس زندگی که همان بی پولی است، است و همچنین رودخانه در خواب ممکن است بیانگر شوهر فداکار برای او باشد.

و اما دیدن او در حال شنا یا حمام کردن در رودخانه یا شستن موها با آن در خواب، این مژده است که در این سال حامله می شود.

دیدن رودخانه در خواب زن حامله

و اما اینکه زن حامله در خواب رودخانه ای ببیند، فال نیک برای زایمان آسان و طبیعی اوست.

دیدن شنا در آب رودخانه در خواب

شنا در آب زلال و پاک و زلال رودخانه به طور کلی به معنای میزان اطاعت و ایمان این شخص است و مردی که در خواب شنا می کند به معنای رسیدن خیر و برکت در رزق و روزی است و ممکن است نشان دهنده آسانی و راحتی باشد. موقعیت و کمال در کار.

و اما خواب شنای شخصی در رودخانه بر خلاف جریان، بیانگر این است که این شخص در کار یا عشق با دشمن، رقیب یا رقیب روبرو است و این تصور که شخص در رودخانه غرق می شود، بیانگر شکست است.

دیدن عبور و مرور از رودخانه در خواب

و کسى که در خواب ببیند از این سو به کرانه دیگر مى گذرد، به این معناست که از کشورى به کشور دیگر مى رود و از رود دجله یا فرات مى گذرد، ممکن است به معناى ازدواج او با یک زن عراقى، به دست آوردن پول فراوان، یا در کار خود به موفقیت بزرگی دست یافته است، در مورد عبور از رود اردن در خواب، به این معنی است که او به اردن سفر می کند و در آنجا اقامت می کند یا با مردم اردن ازدواج می کند.

رودخانه نیل در خواب

و اما دیدن رود نیل در خواب، بیانگر ظهور رزق و پول و خیر فراوان است، چه در تجارت و چه در کشت آن، و هر کس مصری نباشد و ببیند که از آب نیل در یک منطقه می نوشد. خواب می بیند که برای طلب علم یا رزق به مصر سفر می کند.

و اما هر کس ببیند که در رود نیل شنا می کند، یعنی در مصر یا سودان زندگی می کند و می ماند، و هر که ببیند از رودخانه نیل از این ساحل به ساحل دیگر می گذرد، به این معنی است که به خارج سفر خواهد کرد. کشور.

رودخانه خشک در خواب

دیدن رودخانه خشک در خواب مرد به معنای کمی مذهبی یا فقیری است و اما دختر مجردی که در خواب رودی خشک ببیند، داماد نازا یا مرد عقیم (که بچه دار نمی شود). ).

دیدن نهر خشک در خواب ممکن است به این معنا باشد که امسال خیری در آن کم یا ذهنی خالی است و دل این شخص معرفت و بردباری است و خشکی رودخانه بیانگر بخیل بودن مرد است.

تعبیر یک رودخانه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا