تعبیر عوره زن در خواب دیدن عورت دختر در خواب

مطالب: دیدن برهنگی دیگران در خواب برای مجرد متاهل باردار

تعبیر خواب دیدن برهنگی زن

 1. اگر زنی عورت خود را در خواب ببیند، بیانگر آسیب پذیری در این دنیاست
 2. اگر دختر مجرد مجرد باشد، دیدن واژن او در خواب به معنای ازدواج است و دیدن واژن او از آهن، ازدواج می کند و چیزی که دوست ندارد یا چیزی که از آن می ترسد در زندگی او اتفاق می افتد.
 3. اگر زن شوهردار در خواب واژن خود را ببیند که گویی آب وارد آن می شود، بچه دار می شود یا پسری می کند و اگر ببیند آهن یا صفر است، مطلوب نیست، ممکن است دلالت بر این داشته باشد که او می کند. هرگز به دنیا نیاور و ناامیدی از چیزی را که در این دنیا می خواهد نشان ندهد.
 4. دید زن باردار از واژن خود نشان می دهد که او پسری به دنیا خواهد آورد.
 5. اگر در خواب ببیند که عورت زن را مداوا می کند نه عورت مرد، در امر دنیوی نزد او آسودگی می یابد و این شادی ضعیف و کوتاه است.
 6. و هر کس ببیند که عورت زنش را لمس کند و عورتش نرم شود، خوشحال می شود، ولی اگر عورت او از صفر محکم باشد، از او امید دارد و از آن ناامید می شود.
 7. و اگر عورت عورت او را ببیند، امید به خیر و شرافتی دارد که نصیب دشمن او و دیگران شود.
 8. هر که عورت کنیز یا دختر جوانی را ببیند، این آسودگی و سعادت و نیکی دنیوی به او می رسد.
 9. و گفته شد که عورت زن و برهنگی او محال است که دلیل بر تسلط زبان و پلیدی کلام و فحشایش و تسلط او بر شوهر است.
 10. هر کس در خواب ببیند که به مهبلی زن یا دختری می نگرد، در تجارتی کینه توزانه یا مشکوک می شود و اگر ببیند که مهبل زن یا از آن می مکد، دلالت بر این دارد که او. در این دنیا آسودگی خواهد یافت، اما ضعیف است.
 11. هر کس در خواب ببیند که زنش به جای واژن، مانند مرد، اندامی مردانه دارد، و اگر حامله باشد و در شکم او فرزندی باشد، با او رابطه برقرار می کند و به بلوغ می رسد و بر خانواده اش مسلط می شود.
 12. ولى اگر زن حامله نباشد و بچه نداشته باشد به چند جور توضيح داده مى شود كه اولى آن اين است كه هرگز وضع حمل نمى كند يا اگر وضع حمل كرد قبل از بلوغ مرده است.
 13. وجه دیگر تعبیر این است که به شوهر یا هر کس خواب ببیند که قدر و قدر او در بین مردم به قد مردی که در زن خواب دیده کم و زیاد می شود.
 14. و اگر کسی در خواب ببیند که مرد یا مردی به جای آلت تناسلی یا لباس زن، آلت تناسلی دارد، مانند واژن زن، دلیل است بر ذلت و تسلیم در برابر چیزی که از آن نفرت دارد، یا خواری زندگی در میان مردم. برای بیننده
 15. و اگر با آن واژنی که جایگزین نر نر است ازدواج کند فاعل یا ازدواج کننده حاجت خود را از مفعول او تأمین می کند یا چیزی را که در کار و مالی یا تجارت می خواهد از او یا خانواده اش به دست می آورد و ضرر می کند. در این که اگر جایی برای آن در موضوع وجود ندارد
 16. دیدن عورت به طور کلی در خواب رفع غم و اندوه و آسودگی از دنیاست و ازدواج مجردی یا مسافرت برای کسانی است که نیاز به مسافرت دارند و اسرار را برای کسانی که در پی امری مبهم یا مبهم هستند فاش می کند. و همچنین قرارداد شرکت یا تجارت مشترک
 17. دیدن مهبل نشان دهنده درب زندان یا درب خانه است که خداوند به مردم دستور داده از آن بیرون بیایند همانگونه که مردان را امر فرموده که از پشت به سوی زنان بیایند و از پشت و زنای حرام یا ازدواج بدون ازدواج شرعی نهی کنند. در وارد شدن به خانه ها از درهایشان می گوید: (وَ یُخْلُمُ الْبَیْنَهُ مِنَ الْبَابِهِمْ).
 18. فرج محراب یا قبله ای است که انسان در عبادت به آن رو می کند یا قبر و تنور است و گاه دلالت بر نیرنگ و مکر دارد.

زن یا دختری که عورت یا عورت خود را در خواب ببیند

دیدن عورت زن و عورت دختر در خواب، بیانگر از بین رفتن پریشانی و پریشانی و آمدن آسایش و رفاه است، برای زنی که عورت خود را در خواب ببیند و ببیند که آب وارد واژن او شده است. بصیرت حکایت از رزق و روزی با پسر و حاملگی نزدیک دارد انشاالله فلز یا آهن این بینش بیانگر سختی راه و سرخوردگی است که او را از رسیدن به اهداف و رسیدن به آرزوها و اهداف باز می دارد.

در مورد مردی که در خواب عورت و عورت زن را می بیند، رؤیتش نشان دهنده آمدن عورت است ان شاء الله خوابش که به عورت و عورت زن می نگرد و این نگاه شهوانی، زیرا رویا به کار منفوری اطلاق می شود که بیننده خواب در زندگی خود انجام می دهد و با آن معامله می کند.

تعبیر عوره زن، عورت زن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا