تعبیر بادام در خواب دیدن خوردن بادام در خواب

معنی بادام اعم از سبز، سفید، قرمز، شیرین، تلخ، بریان، آلبالو، آجیل، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای خرید خوردن بادام پوست کنده و غیره. توسط ابن سیرین

معنی خواب بادام

 1. بادام دلالت بر راه حل های خیر و برکت و موعظه آن دارد، چه در پول باشد، چه در نفس، چه در خانواده، چه در خانه و چه در دنیا و آخرت.
 2. هر که ببیند بادام می‌خورد یا هر که خود را در خواب دید که بادام می‌خورد، اگر مریض است شفا می‌یابد و اگر نگران است رهاش کنید.
 3. دیدن بادام برای یک زن متاهل نشان دهنده زندگی زناشویی شاد و تربیت صحیح فرزندان یا نشان دهنده این است که او به زودی باردار شده است.
 4. دیدن زن حامله با بادام در خواب، بیانگر حاملگی با پسر و مژده به صفات و اخلاق نیک اوست که موجب اعتلای آن ها در میان مردم می شود.
 5. اگر دختر مجردی در خواب بادام ببیند نشان دهنده حسن شهرت او در بین مردم است و اگر بادام بخورد به زودی مردی از او خواستگاری می کند.
 6. بادام فال نیک است. ثروتی را پنهان می کند. با این حال، اندوه برای مدت کوتاهی او را همراهی خواهد کرد.
 7. اگر در بادام نقصی وجود داشته باشد، ناامیدی شما از آرزو کردن تا زمانی که شرایط جدید پدیدار شود کامل می شود.
 8. اگر در خواب یا خواب بادام ببینید یا بخورید، بیانگر موفقیت و ثروت است.
 9. و اگر درخت بادام دیدی نشان دهنده خوشبختی است
 10. دیدن پسته سبز در خواب بیانگر غم و خستگی است
 11. دیدن پسته سفت بیانگر دعوا، شرارت، هیاهو و غم است
 12. و حبوبات نشان دهنده جايگزيني چيزي با چيزي كمتر از آن است و ممكن است دلالت بر اولاد داشته باشد خصوصاً اگر به تعداد باشد
 13. اگر حبوبات در دست راست شما باشد، کار می کنید و از درآمد دستتان امرار معاش می کنید

بادام در خواب برای کسانی است که پول خورده اند و همچنین گفته اند رزقی است که بیننده پس از نزاع و نزاع دریافت می کند و هر که در خواب ببیند که از درختان بادام می چیند پولی به او می رسد. از یک مرد خسیس یا خیلی مشتاق پول. و درخت بادام در خواب بیانگر مردی غریب است.

تعبیر خواب بادام تلخ

به تعبیر ابن سیرین دلالت بر حقیقت دارد، زیرا در برخی حقایق تلخی وجود دارد.

و اما کسى که در خواب ببیند که پوست بادام بر او مى پاشند، این پوشش تازه اى است که به او مى رسد.

تعبیر خواب بادام خشک

پوست آن به نسبت صدای جغجغه ای که هنگام شکستن آن ایجاد می کند نشان دهنده سروصدا است و در جاهای دیگر گفته اند که بادام خشک نشان دهنده غم و اندوه است.

تعبیر بادام در خواب نابلسی

بادام در رؤیا بیانگر زوال امراض یا انزوا و زوال ولایت است، زیرا خلاف کلمه محو و خواب در برخی از احکام یا احکام آن به عکس آن تعبیر شده است. بادام در بعضی خواب ها ممکن است نشان دهنده مرده در کفن یا قبر باشد، مگر اینکه بادام سبز باشد.

النابلسی گفت: هر که در خواب بادام را از درخت بگیرد با شحیحه دعوا می کند و پولش را می گیرد و به احتمال زیاد دعوا قضایی است.

و اما بادام در خواب، مردی است بخیل یا بخیل با مردم، سخاوتمند به اهل بیت و بادام شیرین بیانگر شیرینی ایمان و عبادت است. و مزه بادام اگر تلخ باشد دلالت بر کلماتی دارد که در آن راست است و هر که در وقت آن بادام بخورد بعد از بیماری مالی یا سلامتی بدنش خواهد بود درخت بادام در خواب نماد مرد غریب است و اکثر مفسران بر این تفسیر اتفاق نظر دارند.

تعبیر بادام در خواب امام صادق علیه السلام

بادام در خواب به تعبیر امام (جعفرالصادق) به دو صورت تعبیر می شود: اولی پس انداز یا پنهان و وجه دوم شفای بیمار یا تسکینی پس از خستگی.

تعبیر خواب بادام سبز

اگر زن مجرد در خواب بادام سبز بخرد نشان دهنده سود مادی و معاش فراوان اوست و اگر شخصی در خواب به افراد مجرد بادام سبز تعارف کند نشانه مژده ای است که به زودی خواهد شنید.سبز فروشی بادام در خواب مجردی نماد از دست دادن فرصت های بسیار مهم او در واقعیت است.وقتی زنی مجرد در خواب بادام سبز می خورد که نشان دهنده خوش شانسی اوست. چیدن بادام سبز در خواب متاهل نشان دهنده سود مادی و امرار معاش است که با خود خواهد داشت. خانواده روی بادام سبز در خواب او را از مشکلاتی که در واقعیت با آن روبرو خواهد شد هشدار می دهد.دیدن یک زن متاهل از درخت بادام سبز در خواب نشان دهنده رفتار عجیبی است که او انجام می دهد.

تعبیر بادام در خواب

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که بادام می خورد، در بیداری به اندازه فراوانی بادام یا به اندازه شیرینی آن اقبال خواهد داشت و بادام در تعبیر «شوهر» یا نیکو است، مخصوصاً اگر بادام سبز است و بادام پوست کنده در تعبیر پول بدون خستگی است و تعبیر آن خوردن بادام سرخ شده یا کبابی خوب نیست زیرا بعضی از آنها نشان دهنده مشکل یا نزاع بین خانواده و عزیزان است و به زودی فرد در خواب خوشبختی خواهد دید. رویداد در روزهای آینده

بادام در خواب زن متاهل

درخت بادام در خواب متاهل نماد شوهر است و در تعبیر خوب است که گلدار و پربار یا درشت ظاهر شود.معنای دیدن آن در خواب برای زن از شوهرش خوب است پول حلال و یکی از فال در رؤیا، چه زن ببیند که آن را می خورد، جمع می کند، یا پخش می کند، شاید در خواب نشان دهنده کامیابی بعد از تلاش یا خستگی باشد، شاید بادام نشان دهنده فرزندان باشد اگر تعداد آنها در خواب به تعداد باشد. از فرزندان زن متاهل، زن متاهلی که در خواب گلی می بیند، بادام سفید یا صورتی نشان دهنده شادی یا رویداد شادی است و درخت بادام گلدار در خواب، نماد خانواده خوشبخت است.

بادام در خواب زن باردار

بادام در خواب زنان باردار مژده است و در تعبیر شفا و از بین رفتن مشکلات سلامتی یا روانی است و در خواب زن باردار دیدن بادام سبز ستودنی است شاید بشارت دهنده فرزند ذکور باشد. همچنین ستودنی است که بادام در چشم انداز پوست کنده شود یا خورده شود و در همه حال در وضعیت کلی به طور کلی شاخص خوبی است.

چشم اندازی از خوردن بادام – یوتیوب

تعبیر دیدن درخت بادام در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=qU6wMMc387k

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا