تعبیر دیدن بیرون آمدن شیر مادر در خواب، یعنی شیر مادر برای زن بیرون می آید

مضمون: خواب زیاد شیر از سینه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، از سینه چپ چپ، خواب دیدم که از شیر مادر بیرون آمده است.

خروج شیر از سینه زن با توجه به شرایط زن توضیح داده می شود

 1. دختری که اگر ببیند از سینه‌هایش شیر جاری می‌شود، از ازدواج آگاه است، نشان‌دهنده ازدواج اوست
 2. اگر زن ببیند از سینه شیر بیرون می آید، علامت آن است که حامله است.
 3. زن حامله هم اگر همین را ببیند نشان می دهد که حامله است.
 4. پیرزنی که هیچ فکر یا قصدی برای باردار شدن ندارد و دارای فرزندانی است که در سن ازدواج هستند یا متاهل هستند، در خواب آنها را ازدواج، حاملگی یا تولد کامل زن حامله دوریا بیننده خواب می داند.
 5. طفلی که به خواب نرسیده، اگر ببیند از سینه شیر بیرون می آید، خواب به پدر و مادرش می رسد
 6. هر که در خواب ببیند که در سینه اش شیر است، اگر فقیر باشد مستقل می شود
 7. و شير در سينه زيادي پول و دنيا و اولاد است
 8. هر که در خواب ببیند که در سینه هایش شیر است، اگر مجرد باشد، ازدواج می کند و پسری از او متولد می شود و اگر فقیر باشد، ثروتمند می شود و اگر جوان باشد، عمر طولانی دارد.
 9. و هر کس در خواب ببیند که سینه اش مانند سینه زنی است که از آن شیر جاری می شود، مردی است که اهل بیت خود را بر عهده دارد و این ممکن است دلالت بر دین داشته باشد.
 10. و هر که در خواب شیر در سینه ببیند اگر مجرد باشد بچه دار می شود
 11. اگر دختر جوانی این را ببیند حامله می شود و او را حمل می کنند و اگر ثروتمند باشد فقیر می شود و پولش خراب می شود و اگر باکره باشد ازدواج می کند و اگر باکره باشد می میرد. او برای ازدواج خیلی جوان است
 12. و هر که ببیند از سینه هایش آب یا شیر می چکد، خواهرش را از دست می دهد
 13. هر که ببیند سینه ها از آنها جاری می شود، شیر دنیا به او پول حلال می دهد
 14. هر که شیر زنی را مکید پول گرفت و برد
 15. اگر زنی روی انسان شیر بریزد او را زندانی می کنند
 16. و هر کس در خواب ببیند که از سینه خود شیر می نوشد، به درآمد و روزی خود خیانت کرده است
 17. اگر زنی در خواب ببیند که شیر از سینه‌هایش بیرون می‌آید و می‌دوید، بیانگر نیکی و افزایش فضل است.
 18. در مجموع خواب شیر انسان به سه صورت تعبیر می شود: رزق حلال، مال فرزندان و غم و اندوه از نظر زندگی.

توضیح خروج شیر از سینه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا