تعبیر لباس گشاد در خواب دیدن درآوردن لباس گشاد

پیشنهاد ما به شما لباس گشاد دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، برای ابن سیرین، پوشیدن لباس گشاد، لباس گشاد، شلوار گشاد، پیراهن گشاد

تعبیر خواب پوشیدن لباس گشاد و گشاد

  1. لباس‌های گشاد نشان‌دهنده رزق و روزی فراوان است، برخلاف لباس‌های تنگ که نشان‌دهنده پریشانی یا بحران مالی است
  2. و تغییر لباس ممکن است نشان دهنده تغییر همسر باشد
  3. دیدن پیراهن نو و گشاد و صحیح در خواب، بیانگر زن یا شوهر است و سازگاری و همزیستی آنها موجب رضایت خداوند خواهد بود.
  4. پوشیدن لباس روی لباس نشان می دهد که چیزها پنهان هستند شما چیزهایی برای پنهان کردن دارید و نمی خواهید کسی آنها را ببیند.
  5. هر که ببیند لباس گشاد بر تن دارد، این رزق و روزی فراوانی است و بیان می کند که همسرش از او بزرگتر است یا بار و طلب زیادی دارد.
  6. خواب شلوار گشاد، بیانگر تغییر شرایط و رزق و روزی کسانی است که به رزق و روزی و کارهای بسیار و رهایی از نگرانی نیاز دارند.
  7. هر که ببیند لباس تمیز و پهن بر تن دارد، دلالت بر خیر و فایده دارد، مخصوصاً اگر پنبه باشد.
  8. لباس گشاد دلالت بر وسعت رزق دارد، زیرا جادار در پوشیدن آن راحت است و هر که مال داشته باشد در کل زندگی اش راحت است.

توضیح جزئیات لباس – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا