تعبیر دره در خواب: در خواب رفتن از دره

معنی دره برای ابن سیرین، پاک، سیلاب، باران، دریا، آب، کوه

دره در خواب حکایت از مسافرت طاقت فرسا یا شخص سختی دارد، چه بسا دید او حکایت از حسنات و تقرب به خدا با انفاق نیک دارد و چه بسا دره نشان دهنده ساکنان آن باشد یا آنچه در آن کشت می شود. و اگر بیننده شایستگی پادشاه را داشته باشد، پادشاهی و بر دشمنانش پیروز باشد، و اگر عادل باشد، کرامات فراوانی از او پدیدار می شود، به سبب فرموده حق تعالی: شايد اين دلالت بر نزول باران داشته باشد شايد راه حلهاي موجود در وادي حاكي از رساندن پيام به جباران باشد، زيرا حق تعالي فرمود: (آيا حديث موسى به شما رسيد كه پروردگارش او را به واد مقدس چين خورده فرا خواند. نزد فرعون برو، او غرق شد). شاید دره به دلیل اینکه کوه ها آن را در بر می گرفت، زندان و ورود و خروج از آن را نشان می داد. و هر که در خواب ببیند در وادی مسطح شنا می کند تا به جایی که می خواهد برسد، وارد کار سلطان می شود و حاجت او را رفع می کند. و دره نشان دهنده برش راه است. هر که دره ای کند، یکی از قومش مرد

و وادی دلالت بر آسودگی دارد برای کسی که دید به دره افتاد و رنجی نبرد، زیرا از سلطان منفعتی می‌گیرد یا از رئیسی راهنمایی می‌گیرد. احساس می کرد در دره ای بدون کاشت زندگی می کند، زیارت است. و هر که خواب ببیند در وادی سرگردان است، شعر می گوید، دیدن درّه در خواب، بیانگر مسافرت یا لجوج است، و از نشانه های وادی در خواب، عمل نیک و اطاعت است. وقار بسیار بر دستان خود نشان می دهد و ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که باران نازل می شود و رویت دره نیز حکایت از حبس یا حبس دارد و هر که ببیند در دره شنا می کند تا به آرزویش برسد وارد می شود. کار پادشاه و حاجت او را برآورده می کند و دیدن دره نشانگر مردی است که راه را بریده است و همچنین کسی که در خواب دید اگر دره ای را حفر کند یا در آن شرکت کند یکی از خانواده او می میرد و هر که در خواب می بیند که در دره می افتد و آسیبی نمی بیند، هدیه یا ثواب یا نزدیکی به حاکم یا پادشاه می گیرد، در وادی از شاعران است و می نویسد و شعر می گوید.

اگر خواب ببينيد در دره هايي سرسبز قدم مي زنيد كه چشم نواز است، پيشگوي پيشرفت در زمينه كار، تفاهم و هماهنگي عاشقان است. اگر دره بایر بود، این پیش بینی می کند که برعکس خواهد شد. اگر دره مرداب بود، این پیش‌بینی می‌کند که دچار بیماری، فقر و محرومیت خواهید شد. اگر خواب ببينيد كه شما را در دره‌ها مي‌برند، بيانگر آن است كه به دليل بي‌توجهي به كارتان و دنبال خوشي‌ها و خواهش‌هاي وسوسه‌انگيز، ضررهاي زيادي به شما وارد خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا