تعبیر تخمه هندوانه در خواب دیدن هندوانه خوردن در خواب

پیشنهاد ما به شما سیاه دانه با تخمه آفتابگردان خوردن تخمه کدو برای دختر، مجرد، متاهل، برای زن باردار، عشق به پختگی، دیدن تخمه خربزه

تعبیر تخمه هندوانه در خواب

  1. هنگام دیدن، گرفتن یا خوردن تخمه هندوانه برای نر و ماده
  2. تخمه هندوانه سبز نشان دهنده پسری سنگین وزن در قامت اوست
  3. اگر جوانه‌ها سبزتر باشند، اهمیت آن برای بیننده بهتر است
  4. اگر رنگ هندوانه یا دانه آن زرد باشد، برای بیننده نشان دهنده بیماری و بیماری است، مخصوصاً اگر آن را بخورد.
  5. اگر رنگ دانه ها سیاه باشد به معنای بیماری کمتر و ضرر کمتری دارد
  6. اگر رنگ خود میوه هندوانه زرد است و فرد دانه های آن را می بیند، علامت همان دانه های زرد قبلی است.
  7. که هندوانه زرد و دیدن دانه های آن نشانه پول یا تولد دختر است

تعبیر هندوانه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا