تعبیر خواب کبوتر سفید و سیاه و تخم کبوتر در خواب

کبوتر

تعبیر خواب کبوتر برای زن متاهل

تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر خواب کبوتر پرنده

تعبیر خواب کبوتر برای زن مجرد

تعبیر خواب کبوترهای رنگی

تعبیر دیدن حمام در خواب برای زن باردار

تعبیر خواب کبوتر سفید برای زن متاهل

 1. دیدن کبوتر به طور کلی آن است که خواب نشانه خیر و خوش بینی است، زیرا کبوتر در خواب دلیل بر اعتبار در انتقال اخبار و پیام رسان است که امانت و پیام را با دقت و دقت می رساند.
 2. کبوترهای سیاه و سفید هر دو نشانه زنان پاکدامن هستند که از شوهران خود در غیب محافظت می کنند
 3. کبوتر سفید روی تخم ها دراز می کشد، زیرا نشان دهنده زنی زیبا با الاصل عرب است
 4. دیدن تخم کبوتر در خواب، نشانة ماده یا دختر است
 5. هر کس در خواب و خواب ببیند که کبوتر یا کبوتری که در خانه نگه داشته است از خانه فرار کرده است، خواب علامت طلاق یا فوت زن است.
 6. دیدن ذبح کبوتر سفید یا سیاه در خواب، علامت ازدواج با زن باکره است.
 7. دیدن کبوتر سفید یا کبوتر سیاه نشانه اجابت خداوند به امید و آرزوی اوست
 8. هر که در خواب ببیند در خواب یا خواب کبوتر شکار می کند، این بدان معناست که بیننده از اعیان جامعه پول می گیرد، اما اگر در خواب گوشت کبوتر بخورد، بیانگر پول است.
 9. دیدن تخم کبوتر یا کبوتر در حال تخم گذاری یا خوردن تخم کبوتر سفید و کبوتر سیاه در خواب و خواب علامت دختر و زن و پسر است و بیانگر مال نیز است.
 10. دیدن چشم کبوتر در خواب و تعمق در چشم کبوتر و مشکلی در چشم یا چشم کبوتر، نشانه ضعف دین زن است.
 11. هر کس در خواب و خواب ببیند که کبوتر سفید در خواب به او حمله کرد یا بر او هجوم آورد یا از آسمان به سوی او نازل شد، خواب دلالت بر خیری است که به بیننده وعده داده شده است.
 12. ديدن كبوتر سياهي كه در كنار گوش يا كنار سرش ناله مي‌كند يا صداهاي غم‌انگيز مي‌دهد و بيننده خواب مريض بوده است، پس خواب بيانگر نزديك شدن مرگ است.
 13. هر کس در خواب ببیند که کبوتر سفید یا کبوتری به گردنش آویخته است، نشان از آنچه بین او و خدا بوده است.
 14. از جمله تعبیر این خواب این است که بیانگر رهایی از نگرانی، زندان یا بحران های زندگی است.
 15. اگر در خواب یا خواب ببیند که کبوتر سفید یا کبوتر سفید به دام افتاد و رها شد و پرواز کرد.

تعبیر کبوتر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا