تعبیر خواب دیدن سگ سیاه در خواب

سگ سیاه

تعبیر خواب سگ های سیاه در تعقیب من

دیدن سگ در خواب برای زن مجرد

دیدن سگ سفید در خواب

تعبیر خواب سگ سیاه در تعقیب من

دیدن سگ های سفید در خواب

تعبیر خواب سگ قهوه ای

دیدن سگی که در خواب دنبال من می دود

من خواب یک سگ سیاه بزرگ را دیدم

سگها به طبع خود تا حدودی در زندگی و در خواب طرد می شوند، بنابراین هر که سگ سیاهی را در خواب ببیند در جستجوی تعبیر این خواب است; از آنجایی که همیشه با بدی شدید یا خفیف همراه است، تعبیر خواب سگ توسط بسیاری از مفسران مورد پسند نیست. سگ در خواب اغلب نمایانگر یک فرد احمق، نافرمان و یک دشمن ضعیف است. در خواب تعبیر صحیح و کامل آن را بدانید در این مطلب تعبیر خواب سگ را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر خواب سگ در خواب

رویاها دنیایی پر از رمز و راز است و تعبیر خواب همیشه دقیق نیست، بنابراین مهم است که همیشه بینایی را قطع نکنید، مگر به متخصص. از معانی، یعنی:

 1. سگ در خواب غالباً نمایانگر شخص نادان و نافرمان است، اگر پارس کند بسیار منفور است و دشمن ضعیف است.
 2. هر که ببیند سگی او را آزار داده است، مانند گاز گرفتن یا زخمی شدن، بیننده خواب از دشمنانش آسیب می بیند.
 3. هر کس در خواب ببیند که سگی لباسش را خراب کرده و پاره کرده است، دشمنانی برای او هستند که غیبتش می کنند و با غیبت آبرویش را جریحه دار می کنند.
 4. و اگر سگ ماده در خواب بیاید، نشان دهنده زن افتاده از قوم حقیر است
 5. و سگ یا توله سگ کوچک پسر محبوب همه است اگر سفید باشد و اگر سیاه باشد برعکس
 6. هر که سگی از خاندان تازی ببیند، برایش خیر و پیروزی نصیب سلطان می‌شود.
 7. هر کس در خواب ببیند که با سگ یا سگ چینی شوخی می کند، بیانگر این است که با افرادی که مسلمان نیستند مخلوط می شود.
 8. هر کس در خواب ببیند که با سگی راه می‌رود یا در حالی که به او اطمینان می‌دهد با او همراهی می‌کند، به شما نشان می‌دهد که با یک مرد ساده همراه می‌شود و عمیقاً عاشق او می‌شود.
 9. هر که ببیند سگی او را آزار می دهد و او را گاز می گیرد، نشان می دهد که مصیبت بزرگی از دوستی به او می رسد.
 10. اگر مردی در خواب ببیند که با آنها سگها را برای شکار می فرستد به هدف خود می رسد
 11. هر کس در خواب ببیند که سگ ها را هلاک می کند و از بین می برد، بر دشمن خود پیروز می شود.
 12. هر کس پس از یک سفر شکار، گروهی از سگ ها را دید که به شهر بازگشتند، ترس و وحشت رفت
 13. اگر سگ ها را بیمار ببیند، نشان دهنده بیماری صاحب بینایی است
 14. هر کس دید که سگ ها به او پارس می کنند، نشان می دهد که خیانت و خیانت به مردی می رسد.
 15. هر کس در خواب ببیند که سگ شده است، دلالت بر آن دارد که خداوند آموختن دانشی را که برایش سودمند است آسان کرده است، پس در او پیر می شود، ولی خداوند به او سودی نمی بخشد.
 16. و اگر مردی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می کند، دشمن حیله گر علیه او نقشه می کشد و بدی را به او یادآوری می کند.
 17. هر کس در خواب به سگی تکیه کند، بیانگر آن است که با سگ پیروز خواهد شد
 18. دیدن سگ حکایت از افرادی از اهل دنیا دارد اما سگ شکار نشان دهنده نیکی است

تعبیر خواب سگ سیاه

همیشه سیاه در رویاها مظهر بدی و مالیخولیا است. بنابراین، اختلاط شر با شر، بلای بزرگی ایجاد می کند و دیدن سگ سیاه در خواب، امری خطرناک است و تعابیر زیادی دارد که باید با دقت به آن پرداخت و با توجه به شری که حمل می کند، ترجیح داد چنین خواب هایی را فهرست نکند.

 1. (هر کس ببیند) سگی که جامه اش را پاره کرد، احمقی غیبتش می کند، و اگر پارس او را نشنود، دشمنی است که دشمنی خود را به آسانی رها می کند، حرامزاده مرد احمقی است که او را بزرگ می کند. و سگ مرد نادانی است و سگ شبان سودی است که از پادشاه به او می رسد چینی که او را می بیند با قومی از غیر مسلمان که از اهل اسلام نیستند مخلوط می شود.
 2. (هر که در خواب ببیند) که سگی گرفت پس با مردی از بندگان همراه می شود و او را بسیار دوست می دارد و هر که ببیند سگی او را گزید پس از دوستی به او بدبختی و ضرر و ناراحتی می رسد. خدمتگزار.
 3. و اگر ببیند که سگهای شکار برای شکار بیرون می روند، برای همه مردم خوب است و نشانگر عملی است که انسان انجام می دهد و حرکتی را نشان می دهد و مال او را و اگر آن را مریض ببیند، دلالت بر بیماری و ضرر دارد. و گم شدن برخی از وسایل
 4. و اگر ببیند سگی پارس می کند، دلالت بر ضرری است که از نابکاران و فریبکاری از آنهاست، و سگ به خاطر سیاره ای که سگ نامیده می شود، نشان دهنده تب است، که شاعر یمنی است که موجب تب می شود. پیشکش در خواب بیانگر وضعیت بدی است، دلالت بر غم و اندوه و از دست دادن لذت زندگی دارد و سگ آبی نشان دهنده کار ناتمام و امید واهی است.

تعبیر خواب سگ هایی که مرا تعقیب می کنند

تعقیب سگ در خواب به خودی خود شرارت است، پس باید به این گونه خواب ها توجه کرد و آن را به غیر از تعبیر کننده ها به کسی نگفته تا به تعبیر مناسب و صحیح آن ها را تعبیر کرد.

 1. هر که ببیند سگی او را گاز می گیرد، دشمنش او را آزار می دهد
 2. هر کس ببیند که سگی لباسش را پاره می کند، نادان او را غیبت می کند
 3. و اگر پارس او را نشنود دشمن است و سگ زن بدی است
 4. و توله سگ پسر محبوبی است و اگر سفیدپوست باشد مؤمن است
 5. و اگر سیاه باشد بر اهل بیتش غالب است
 6. و گفته شد: توله سگ حرامزاده ای است که مردی نادان آن را بزرگ کرده است
 7. و سگ چوپان منفعت است و سگ مدنی دشمن ظالم است و سگ تازی بر اعتبار بیننده السلطنه دلالت دارد و سگ چینی نشان می دهد که بینا با غیر عرب می آمیزد.
 8. هر که ببیند سگی گرفت، مردی از بندگان را همراهی کرد
 9. و اگر ببیند که سگی او را گاز گرفته، از دوست یا خدمتکارش بلا و ضرر و ناراحتی شده است.
 10. و اگر ببیند که با سگ شکار می کند به آرزویش می رسد و اگر ببیند که سگ می کشد بر دشمن خود پیروز می شود.
 11. و سگ شکار برای همه مردم خوب است و اگر ببینند از شکار بر می گردند نشان دهنده از بین رفتن ترس و بیکاری است.
 12. و اگر ببیند سگی پارس می کند، نشان دهنده ضرر است و سگ نشانگر تب است به خاطر سیاره ای که سگ نامیده می شود که سیریوس یمانی است که عامل تب است و انواع سگ ها بر قومی ذلیل دلالت می کند.

تعبیر سگ سیاه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا