تعبیر خواب از دست دادن دندان، معنی درآوردن دندان در خواب ابن سیرین.

دندان ها

تعبیر خواب افتادن دندان های پایین دست

تعبیر خواب افتادن دندان در دست

تعبیر خواب افتادن دندان بدون خون

تعبیر خواب افتادن یک دندان پایین

تعبیر خواب افتادن دندان از ابن سیرین

افتادن دندان در خواب برای زنان مجرد

افتادن دندان در خواب برای زن متاهل

تعبیر خواب افتادن نیش

 1. افتادن دندان ها طول عمر را توضیح می دهد و گاهی اوقات نگرانی از بین می رود
 2. از بین رفتن قسمت بالایی دندان ها نشان دهنده کسب پول، ثروت و اعتبار است
 3. هر کس در خواب ببیند که تمام دندان هایش افتاد یا به دستش افتاد یا در خواب آن ها را در دست جمع کرد، خواب نشانۀ طول عمر است.
 4. دیدن افتادن دندان، کشیدن دندان آسیاب یا کنده شدن دندان نیش همگی نشانه برکت در دوران پیری است.
 5. هر کس در خواب ببیند که همه دندان هایش افتاده است، خواب نشان می دهد که صاحبش عمر طولانی خواهد داشت.
 6. اگر بیننده در خواب ببیند که تمام دندان هایش افتاده است و در خواب شروع به جستجوی آنها کند و چیزی از آنها نیافت، در این صورت تمام خانواده و عزیزانش پیش از او می میرند و یا به این بیماری مبتلا می شوند. بیماری، بیماری یا مصیبت
 7. هر که در خواب ببیند که دندانهای بالا یا بالا در دستش افتاده است، معنی و تعبیر خواب پول و خیر و روزی است که به این مرد می رسد.
 8. ولى اگر همان دندانها در اتاق او بيفتد و نگاه كند و آنها را بيابد و در اتاق خود ببيند، خواب به پسر تازه متولد شده تعبير مى شود، پسر پسرى كه خداوند متعال او را به او عزت مى دهد.
 9. دیدن دندان ها در خشکی و یا به طور کلی زمین در حالی که به هنگام افتادن به آنها نگاه می کند، خواب تعبیر خوبی نیست، نشان دهنده مرگی است که به خواب بیننده نزدیک شده است.
 10. افتادن یا کشیدن دندان های پایین، تعبیر بینایی نیز در مواردی خوب نیست و بینایی با بیماری، نگرانی، غم و ناراحتی توضیح داده می شود.
 11. اگر مردی ببیند که دندان های پایینش می افتد و بدهکار است که می خواهد بپردازد و نمی تواند، خداوند پرداخت آن را بر او آسان می کند.
 12. اگر کسى در خواب یا خواب ببیند که یک دندان یا یک دندان از بین رفته است، خداوند به او کمک مى کند که بدهى او را یکجا بپردازد نه قسط.
 13. اگر هم ببیند که فقط یک دندان می افتد، در خواب و خواب افتاد
 14. اگر همسرش حامله باشد پسری به دنیا می آورد
 15. اگر پیوندهای خویشاوندی را قطع کند یا با یکی از عزیزان خود دشمنی کند، با او جبران می کند و نزاع یا قطع رابطه خویشاوندی برطرف می شود.
 16. افتادن دندان های پایین برای همه ساکنان خانه یا دوستانی که وارد خانه می شوند نیز حکایت از عذاب و حکم دارد.
 17. تمام دندان ها به طور کامل می ریزند، سپس در خواب یا در خواب دندان های خود را با دستان خود به هم فشار می دهد، این نشان دهنده مرگ فرزندان بینا است.
 18. افتادن دندان ها نشان دهنده این است که دوستان سعی در صدمه زدن به بینا دارند
 19. هر که در خواب و خواب ببیند که دندان هایش می ریزد یا می ریزد، ممکن است از چیزهایی بگوید که از او خواسته نشده است یا بر خلاف حق گفته است و پشیمان شده و خود را به آن اشتباه کرده است.
 20. هر کس در خواب ببیند که دندان هایش افتاده و در اثر افتادن دندان از خوردن غذا عاجز است، خواب صاحبش را از فقر و تنگدستی و کمبود آنچه در دست است برحذر می دارد.

تعبیر افتادن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا