تعبیر خواب آستانه در خواب برای زن مجرد ، زن متاهل ، برای زن باردار

تعبیر خواب آستانه ابن سیرین و نابلسی در آستان خوابیدن و بالا یا پایین رفتن و غیره.

تعبیر خواب آستانه ابن سیرین: زنی روایت است که ابراهیم خلیل رضی الله عنه به همسر فرزندش اسماعیل گفت: به او بگو آستانه را عوض کن. به او گفت، پس او را طلاق داد.

نبلسی خواب آستانه را تعبیر کرد و گفت: در خواب زن مرد است. و گفته شد آستان حالت یا ارزشهای خانه است، پس هر که ببیند از درش برداشته می شود، اگر حاکم باشد برکنار می شود و اگر از چشمش بیرون آورده و غایب ببیند. صاحب خانه بمیرد و اگر برطرف شود و مرضى نباشد و مرض او شفا یابد و هر كه آستانه بسازد ازدواج كند و هر چه در آستانه باشد به او نسبت بده. .

آستانه در: آستانه در خواب زن مرد است، در تعبیر این نماد به داستان پیامبر خدا اسماعیل با پدرش ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام تکیه می کنیم. بعد از ازدواج با اسماعیل ملکش را ببین اما اسماعیل را پیدا نکرد اگر شوهرت آمد بگو در خانه را عوض کند یعنی پیرزن را طلاق بده و با دیگری ازدواج کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا