تعبیر خواب پتو دیدن لحاف و پتو در خواب

تعبیر پتو در خواب برای زن مجرد، زن متاهل و زن باردار برای ابن سیرین برای خرید یک لحاف جدید سفید، قرمز، کثیف، پاره شده را برای شما توضیح می دهیم.

معنی پوشش و لحاف و پتو در خواب واحد

پس از نوجوانی و وقتی به بیست سالگی می رسد، دختر به دنبال تعادل عاطفی است، جایی که احساساتش بالغ تر می شود و بنابراین نیاز به کسی دارد که از او مراقبت کند و به او گرمی عاطفی بدهد و کمک یا حمایت داشته باشد. اگر ببیند که در رختخواب یا رختخواب خود پناه گرفته و لحاف سفید پوشانده است، تعبیر به پوشش و حفاظ می کند، یعنی از لغزش و خطا در امان است.و پتو در خواب. زنی با فضیلت است که از او مراقبت می کند و به دنبال آسایش اوست، مادر کسی است که از او خواستگاری می کند.

پوشش، لحاف و پتو در خواب زن متاهل

پوشش زن شوهردار، شوهرش است، اگر ضخیم و تمیز یا نو باشد، نشانگر شوهری قابل اعتماد و توانا است که در هر امر یا امری می تواند به او تکیه کند، اما لحاف نو پاره، پوششی است در دین یا معیشت، و اگر سفید باشد و پوشش صورتی یا آبی نماد حاملگی باشد، در حالی که لحاف زرد بیماری، خستگی، اضطراب و نگرانی است، نشانه خوبی است. و لحاف سیاه در رؤیاها ستودنی نیست زیرا بیانگر غم و جدایی و یتیمی و مانند آن است. لحاف سبز بیانگر پاکی، عفت و نیکی است، پتو در خواب زن متاهل نماد مادر یا مادر شوهر، یعنی مادرشوهر اوست.

پوشش و لحاف و پتو در خواب زن باردار

پوشش زن باردار هم شوهرش است. اگر ببیند که روکش نو و تمیز و گرم است، نشان دهنده جایگاه شوهر و ارزش آن برای اوست و پوشش پشمی کار و رزق مفیدی است و در مورد روکش پنبه ای و کتان یا پارچه می باشد. یک پوشش پوشش در خواب زن حامله نشانه ایمن بودن او و جنین است و ممکن است نوید دهنده پسر یا پسر بودن نوزاد باشد.

لحاف ساخته شده از پارچه، پنبه یا کتان بیانگر راحتی و ایمنی نیز هست و بیانگر وضعیت طبیعی تولد است که شامل سختی و رنج نیست.

پوشش و لحاف و پتو در خواب مرد

پوشش مرد متاهل نماد همسرش است و پوشش مجردی در خواب نماد یکی از والدینش است.لحاف سفید جدید نماد یک همسر خوب است و در رویای مجردی، لحاف یک شغل یا یک همسر است. مادربزرگ، بزرگتر. خواهر، مادر زن، مادر دوست یا مانند آن، و او در تعبیر خواب ستودنی است.

تعبیر دیدن پتو – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=MfrDO4xXK-w

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا