تعبیر خواب زبان بسته، خواب فرو بردن زبان در خواب.

زبان تعبیر خواب بریدن زخم زبان کودک در خواب تعبیر خواب بریدن زبان برای زن مجرد خوردن زبان بره در خواب دیدن مو بر زبان در خواب تعبیر خواب کندن مو از زبان

  1. زیبایی زبان: حکایت از منطق خوب دارد
  2. و هر که دو زبان بیابد: روزی علم و کار
  3. و هر که زبانش را شکافت: زیان می کند
  4. و موی زبان: بدی و نگرانی
  5. و بریدن زبان: ضعف او در حجتش
  6. و چه بسا ناموس و حالت و یا حبس او برود

تعبیر دیدن زبان – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Y9qTYNCslsw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا