تعبیر خواب آلت مرد ، آلت تناسلی در خواب ، خواب برهنگی مرد

مطالب: دیدن زنی با آلت مرد در خواب، برای زن مجرد، ازدواج با زن حامله، در خواب آلت تناسلی.

تعبیر دیدن مرد در خواب

 1. ذکر شخص در خواب بیانگر یاد مردم و آبرو و مال و فرزندان و سن اوست.
 2. دیدن طولانی و قدیمی بودن حافظه او حکایت از تعداد زیاد فرزندان و پول دارد.
 3. ایستادن مرد، نشانه فعالیت، جدیت و برآورده شدن نیازهاست.
 4. دیدن از دست دادن مرد نشان دهنده از دست دادن فرزند یا مرگ بیمار و حذف از مأموریت است.
 5. دیدن اینکه مرد دیگری را در آغوش گرفته اید نشان می دهد که شما می توانید به اندازه موقعیت خود پول به دست آورید.
 6. دیدن خم شدن به سمت نر و مکیدن آن نشان دهنده تسلیم شدن در برابر پسران است.
 7. دیدن بریدن یک مرد به معنای مرگ، از دست دادن پول یا بیگانگی طولانی است.
 8. دیدن فردی با دو مرد نشان دهنده این است که او دو فرزند خواهد داشت.
 9. ديدن کسي که نر ديگري را گاز مي گيرد، بيانگر اغراق در ستايش است.
 10. دیدن نان داغی که از نر بیرون آورده شده نشان دهنده فقر است.
 11. دیدن زنی که مردی مانند مردان دارد اگر حامله باشد پسری به دنیا می آورد و اگر حامله نباشد و پسر داشته باشد خانواده او غالب است.
 12. دیدن جراح در مرد نشان از صحبت های زشتی است که به شهرت شما لطمه می زند.
 13. دیدن اینکه کسی آلت تناسلی شما را لمس کرده نشان دهنده شادی و لذت است
 14. ظاهر عورت کفر جلیقه و غرور دشمنان است و بین ناف و زانو است.
 15. هر کس در خواب ببیند که آن را نشان داد یا لباسش آن را آشکار کرد یا مقداری از آن را آشکار کرد، به همان اندازه که ظاهر شد از او ظاهر می شود.
 16. اگر مقدار کمی لباس بر تن داشته باشد به همان اندازه که مخصوصاً آن را پنهان می کند، ممکن است از چیزی که بیشتر نگران آن است خلع شود.
 17. اگر این امر دلالت بر بدهی دارد، در دین و صلاح به مقداری می رسد که مجانی است
 18. اگر گناه است، در نافرمانی به مقداری می رسد
 19. هر که در خواب نداند قرض یا معصیت او را بریده اند و محل برهنه او مانند بازار یا میان اماکن عمومی است.
 20. عورت نمایان است و با چشم خود آن را می بیند که گویی از آن خجالت می کشد و مقداری از لباس خود را پوشیده است و چیزی که حاکی از عمل صالح باشد ندیده است، زیرا کت خود را زیر پا می گذارد و خیری ندارد. در آن
 21. اگر از آنچه تو وصف کردی کنده شود و عورت را برجسته نبیند و بر آن اصرار نداشته باشد که حیا کند و لباسی بر تن نداشته باشد، از امری در امان است. که او مضطرب است.
 22. اگر مریض است خدا شفاش دهد
 23. اگر بدهکار باشد بدهی خود را می پردازد
 24. اگر بترسد در امان است
 25. اگر لباسی بر تن نداشته باشد از امید می افتد
 26. هر کس او را بخواهد یا از قدرتی که در آن است منزوی کند یا دستوری بر او تجاوز شود به آن چنگ زده است.
 27. همه اینها اگر عورتش نمایان باشد و از آن خجالت بکشد
 28. اگر برهنگی نمایان نباشد و از آن شرم نداشته باشد، دگرگونی حال او که شرح داده شد حکایت از امنیت دارد و اجازه نمی دهد دشمن از آن غرور کند.

مشاهده آلت تناسلی وسیم یوسف – یوتیوب

مشاهده آلت تناسلی صالح الماجد – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ol9b5Y28J0U

چشم انداز مرد بزرگ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0vaFlAxL2aQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا