تعبیر خواندن آیه الکرسی در خواب بر شخص

خواندن آیه الکرسی در خواب بر جن

تعبیر خواب خواندن آیت الکرسی با صدای بلند

چه صندلی در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب خواندن آیه الکرسی و صیغه های آن

تعبیر خواب به سختی آیات الکرسی را می خواند

خواندن آیه الکرسی در خواب از ترس

تعبیر خواندن آیه الکرسی در خواب برای زن باردار

تلاوت قرآن در خواب نمایانگر یکی از بشارت هایی است که بیننده به ویژه از اهل خیر و صالح می بیند، چنان که تلاوت قرآن حکایت از نیکی بیننده و تقرب او به خداوند متعال دارد. و تمام قرآن در خواب خوب است که بعضی از مفسرین در بعضی از آیات یا سوره های معانی می بینند و از بعضی دیگر متمایز می شود و یکی از مهمترین آیاتی که مفسرین به معانی آن علاقه داشته اند آیات است. -کرسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن می فرماید: «هفت آسمان در عرش چیزی نیست جز حلقه ای بر زمین بیابان و برتری عرش بر عرش. مانند برتری آن بیابان بر آن انگشتر است» (البانی – السیلسیله الصحیحة) و از ابی بن کعب رضی الله عنه روایت شده که فرمود: رسول الله . رضی الله عنه فرمود: ای ابوالمنذر آیا می دانی کدام آیه از کتاب خدا نزد تو بزرگتر است؟ گفت: گفتم: خدا و رسولش داناترند. گفت: ای ابوالمنذر آیا می دانی کدام آیه از کتاب خدا نزد تو بزرگتر است؟ گفت: گفتم: خدایی که معبودی جز او زنده و روزی دهنده نیست. گفت: به سینه ام زد و گفت: به خدا سوگند علم تو را ذلیل می کند یا ابوالمنذر.

در کتاب منسوب به ابن سیرین آمده است که ابوسعید رضی الله عنه گفته است که اصل اساسی در این نوع خواب این است که راوی در بینش راوی در این بخش تأمل کند و با آن سزاوار است و نصیحت کرده است. معصیتی را که در آن هست یا می‌خواهند ترک کند، اگر ببیند که در ظاهر قرآن می‌خواند، امانت‌ها را وفا می‌کند و بر حق استوار است، امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. ، به خاطر فرموده حق تعالی: «آیات الله را تلاوت می کنند». به قول او: امر به معروف و نهی از منکر می کنند. اگر در خواب ببیند که از روی قرآن می خواند، حکمت و عزت و ذکر و دین نیکو می یابد و قرآن در تفسیر حکمت دارد. جمع کننده نقل می کند که مردی مرد و برادرش در خواب از او فرار کرد و گفت: ای برادرم کدام کار را بهتر می یابی؟ آیه الکرسی فرمود: مردم امیدوارند.

هر کس قرآن یا کتابی را که به آن ایمان دارد بخواند، بنگر اگر آیات رحمت است او را مژده ده و اگر ترسناک است او را بترسان و اگر نمی داند چه آنها هستند، پس این خوب و سودمند است. مخصوصاً اگر صدای خوشی داشته باشد و مردم بشنوند و از آن لذت ببرند: حکایت از مقام و حسن شهرت دارد و چنانکه ذکر کردیم فضیلت آیه کرسی معلوم و مژده آن مسلم است ان شاء الله.

شرح آیه الکرسی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا