تعبیر خواب خوردن یوسف افندی تعبیر یوسفی در خواب ابن سیرین.

نارنگی ها

تعبیر خواب کلمانتین

تعبیر خواب چیدن نارنگی برای زن باردار

تعبیر دیدن یوسف افندی در خواب

درخت نارنگی در خواب

تعبیر خواب نارنگی سبز

نارنگی نوعی مرکبات است که در تمام ویژگی‌هایش شبیه پرتقال است، اما بیضی شکل است و همچنین طعمی شیرین‌تر از پرتقال دارد.

گفته می شود که نارنگی به این نام نامگذاری شده است زیرا مخلوطی است بین دو نوع مرکبات که توسط شخصی به نام یوسف افندی ساخته می شود و به همین دلیل پس از آن که فروشندگان شروع به نامیدن این نام برای فروش آن کردند، آن را به این نام نامید. آن را از آنها نجات داد و روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، اما اکنون برای تعبیر دیدن و خوردن میوه های نارنگی در خواب به آن می پردازیم که آنها بیشتر از این روایات به آن علاقه دارند.

تعبیر خواب دیدن نارنگی و خوردن آن:

اکثر مفسران متفق القول هستند که دیدن نارنگی رسیده و شیرین بیانگر کبودی و پول است و فاسدها یا کسانی که به هر دلیلی نمی خورند با میوه اش مشکل دارند، این نشان دهنده بیماری یا حسد و غم است. کار کردن برای مکان بهتر زیرا سبزه ها بعد از آن می رسند و بلوغ همیشه نشان دهنده خوبی است و تغییر زندگی ممکن است از طریق ازدواج، نامزدی یا شادی باشد که با آن شروع می شود تا بعداً خریداری شود، مانند رسیدن تدریجی میوه های سبز

و اما دیدن میوه ها پوست کنده یا بدون پوست در کاسه یا روی میز یا محلی برای خوردن، نشان دهنده غنائم و مالی است که بیننده خواب از طرفی که انتظارش را نداشت، ساخته شده یا کینه زنانه، از آن خشنود می شود.

خوردن نارنگی در خواب:

و وقتی می بینید که میوه های نارنگی پرتقال را می خورد، بستگی به شکل و پختگی و مزه آن دارد و اگر آن سه چیز خوراکی باشد یعنی شکل آن زیبا و رسیده و شیرین باشد به پول یا پول تعبیر می شود. ثروت برای فقیر، سود برای تاجر و افزایش پول برای اغنیا، و ممکن است نشان دهنده تسهیل مسیر دانش یا کار باشد. بینا بود و اگر به شکل خود بود فقر و بی پولی بود، زیرا شکل نشان دهنده نگاه مردم به آن و شکل زندگی است.

اما اگر مزه آن تلخ یا شور یا شیرین نباشد یا کسی که می خورد آن را دوست نداشته باشد بیماری است زیرا با این مزه به درون انسان و بدن او می رود ممکن است ضرر باشد. رویاها و نرسیدن به آنها

جمع آوری و نگهداری میوه های نارنگی:

هر که ببیند میوه های پرتقال نارنگی را اگر خوراکی باشد جمع می کند با زحمت خود پول را جمع می کند یا پول ورثه است که آن را به دست می آورد و ممکن است برای او مالی باشد که از مردم بخواهد. و از جمع آوری آن مأیوس می شود یا فراموش می کند و هر که ببیند مقادیر بسیار زیادی از این میوه ها را جمع آوری می کند، در محل اقامت خود تغییر می کند، برای مکان بهتری است و زندگی مجلل و شادتری دارد.

و اما کسی که میوه های سبز را از آنها جمع می کرد، وارد راهی می شود که در زندگی او علم، پول و خرد به دست می آورد و این راه ممکن است در تغییر محل کار یا شغل جدید یا فکر کردن به آن باشد. چیزی از تحصیل یا تجارت، در میان اهل بیت یا در میان اطرافیان آبروی نیکو و ارجمند داشته باشد و نیکی را به او یادآوری کند.

و اگر بیننده میوه‌های نارنگی را که فاسد یا غیر قابل خوردن است جمع‌آوری می‌کرد، اگر مقدار بسیار زیادی جمع کند، ممکن است نشان‌دهنده مرگ او یا بیماری شدیدی باشد که باقیمانده عمر او را تا زمان مرگش تشدید کند و اگر مقدار آن کم باشد، آن را نشان می‌دهد. حکایت از بیماری زودگذری دارد که از آن شفا می‌یابد یا مدتی تنگی زندگی می‌کند که می‌گذرد و حالش برمی‌گردد، مثل قبل، اما اگر انبار این میوه‌ها را دور بیندازد، برای او رسوایی است. مردم و افشای رازی که بین خانواده و مردم شهرش پنهان می کرد و سرپوش می گذاشت و تحقیر می شد.

تعبیر خواب نارنجی – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=SeMiOajG1RE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا