تعبیر خواب دویدن و فرار از دویدن در خواب

تعبیر خواب دویدن در خیابان برای زن مجرد، سریع دویدن برای زن باردار، برای زن متاهل، تعبیر خواب دویدن دنبال کسی که می شناسم.

  1. فرار کردن، فرار از چیزی است که در واقع با آن روبرو هستید، اما انشاءالله از آن نجات خواهید یافت، به خاطر فرموده ی حق تعالی که می فرماید: «فَإِذَا أَرَیْتَکُمْ فِیْتَکُمْ»… خدای متعال راست گفته است.
  2. دویدن روی دو پا نشان دهنده سرعت رسیدن به نیاز و خواسته شماست
  3. پابرهنه دویدن سرعت و پیگیری چیزی است که دوست دارید به فرمان خدا سریع به آن برسید.

دویدن در خواب به چه معناست:

بر حيوان يا بر آن دو مرد، نشانگر سرعت آنچه او مي‌خواهد، و نجات و امنيت كساني است كه از او مي‌ترسند، به قول موسي، چنان كه خداوند متعال در قرآن به او فرمود: «پس من. از تو گریختم چون از تو ترسیدم.» مگر اینکه فرارش از خدای متعال یا از فرشته مرگ باشد، زیرا از هلاکت خود و رسیدن به اهداف آگاه است و نطفه و کمال نشان دهنده نقص و زوال است.

در مورد دویدن:

هر جا بود بر دشمن پیروز شد. نیت از راه رفتن خضوع در برابر خداوند متعال به خاطر فرموده او: «قصد راه رفتن» است. غیبت در زمین: بدون اینکه عمق آن را کند و گمان کند که در آن بمیرد و از آن برنخیزد و جان را به خطر بیندازد و او را در طلب دنیا یا مرگ در آن فریب دهد.

و اگر دید که صاف راه می رود:

او به دنبال احکام اسلام است و خیر و برکت دارد. اگر خواب ببیند که در بازار راه می رود، بیانگر این است که وصیتی در دست دارد. و اگر شايسته امر بود، به خاطر فرموده حق تعالي: (اين رسول طعام نمي خورد و در بازارها راه مي رفت). اگر خواب ببیند که پابرهنه راه می رود، بیانگر حسن نیت و رفع غم اوست. گفته شد که این خواب بیانگر بدبختی زن و طلاق اوست.

در مورد پریدن:

هر کس در خواب ببیند که با مردی به تنهایی در زمین جهش می کند، شاید به این دلیل که نمی تواند با او راه برود، بلایی به او می رسد که نیمی از پولش می رود و با بقیه زندگی می کند. در سختی و خستگی

و پرش:

اگر کسی در خواب ببیند که به سوی مردی می‌پرد، بر او چیره می‌شود و او را زیر پا می‌گذارد، زیرا جهش نشان‌دهنده قدرت است و قوت انسان در پای اوست. اگر در خواب ببیند که از جایی به چیزی بهتر از او پریده است، به سرعت از حالتی به حالتی بالاتر از او تبدیل می شود.

او فرار کرد:

اگر در خواب دیدید که با دیگران می دوید، تعبیر آن این است که در برخی مناسبت ها و جشن ها شرکت می کنید و احساس می کنید که کارها به نفع شماست و ثروت و اعتبار به دست می آورید. و اگر زمین خوردید یا افتادید، آن را به از دست دادن آبرو و مال خود تعبیر کنید. اگر تنها می دوید، پس تعبیر او این است که در جستجوی ثروت و پول از دوستان خود پیشی خواهید گرفت و در زندگی اجتماعی شناخته شده و شهرت خواهید یافت. و اگر در خواب ببينيد كه از خطري فرار مي كنيد، در آن صورت به ضرري تهديد مي شويد كه به شما خواهد رسيد و از توانايي خود در انجام امور به شيوه صحيح نااميد خواهيد شد. اگر در خواب دیدید که دیگران در حال دویدن هستند، این بدان معنی است که نگران سرنوشت دوستان خود خواهید بود که در خطر شکست هستند. و اگر در خواب چارپایانی را دیدی که دور می‌روند، تعبیر او، وجوب احتیاط از انجام معاملات یا پروژه‌های جدید است.

تعبیر خواب دویدن – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=ohFuFZ4inpY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا