تعبیر خواب ستارگان ابن سیرین دیدن ستارگان چلچراغ در خواب.

تعبیر خواب ستاره های درخشان

تعبیر خواب حرکت ستارگان در آسمان ستارگان دیدن ستاره در خواب برای دختر

تعبیر خواب ستارگان در حال سقوط

تعبیر خواب دیدن ستاره در آسمان برای زنان مجرد

تعبیر دیدن ستارگانی که در آسمان می درخشند

تعبیر خواب دیدن ستاره در روز

او می بیند که ستارگان به خشکی یا دریا می افتند یا آنها را در آتش می سوزانند یا پرندگان آنها را می گیرند، نشان دهنده مرگی است که در بین مردم روی می دهد یا قتل. و اگر صاحب ستاره هستید، این نشان می دهد که مفتی یا قاضی خواهید شد. و اگر ستارگان بر سرت بیفتند و اگر مریض هستی نشان دهنده ی مرگت است. و اگر ستارگان بر غایب بیفتند به سوی تو باز می گردند. و اگر بر زن حامله بیفتد، نر به دنیا می آورد.

تعبیر دیدن ستاره در خواب

مفسر ابن سیرین می گوید: دیدن ستارگان از آسمان در جایی که بیننده بداند به مرض یا مرگی در خانواده اش مبتلا می شود و اگر در دریا بیفتند مرگ است. مسافرانی که از قایق بزرگ عبور می کنند یا دریا خشمگین می شود و افراد زیادی را می کشد، همانطور که با دیدن سقوط آن و سوختن مردم، بیماری واگیردار است که در محلی که در آن افتاده منتشر می شود، اما اگر در جایی بیفتد که بیننده نمی افتد. دانستن و نخوردن مردم، نشان دهنده این است که مردم برای مردم نزدیک به مرگ و پریشانی در زندگی هستند، اما پس از آن، تسکین تنها با اندکی ضرر خواهد بود.

و اما کسی که در خواب ببیند که ستارگان را مالک می‌شود یا مال او می‌شوند یا در جیب یا دامن خود می‌گذارند، عزت و آبروی او در میان مردم بالا می‌رود و هر که ببیند شبانی است که از ستارگان مراقبت می‌کند. یا آنها را در آسمان مرتب می کند، آنگاه در مقام قضاوت قیام می کند اگر شایستگی آن را داشته باشد اگر قاضی یا داوری بین مردم یا نزدیک به حکم باشد، هر چند از عوام باشد، نجوم بیاموزد و طالع بینی یا طالع بینی و جادو.

و اگر در خانه یا خانه خود ستارگانی ببیند که در آن نورانی یا می درخشند، غم و اندوه یا شادی و سعادتی که در آن خانه وارد می شود برطرف می شود و گویند جمع بزرگان محله و محل اوست. و افراد مشهور در شادی در خانه او هستند و اگر در خانه او روشن نباشد و نور ساطع نکند، بیانگر ملاقات بزرگان و مردم در مصیبت در خانه یا تشییع جنازه اوست.

و چون در خواب ببیند ستارگان بر سرش فرود می‌آیند، مریض می‌شود و از آن مرض می‌میرد، و اگر مردم مالی داشته باشند که از او مطالبه کنند و نتواند آن را بپردازد، دچار ناراحتی یا حبس می‌شود. و اگر در دیار خود باشد گرفتار ناراحتی یا بیماری است و افتادن ستاره بر سر زن حامله نشان می دهد که او پسری را در شکم خود حمل می کند و او را سالم به دنیا می آورد و او را به دنیا می آورد. رابطه خوب و زندگی شایسته ای بین مردم و خانواده خود خواهد داشت مرگ بر زن باردار یا نوزاد او.

– و در رؤیتی که در حال سرگردانی است و در راه رفتنش توسط ستارگان هدایت می شود تا به راه او برسد، در دین خود و صلاحیت فرمانش در پیروی از سنت او بر هدایت است. پیغمبر او جلال و منزلت دارد و ممکن است به جایی برسد که مردم او را بشناسند و از او بهره و راهنمایی بگیرند.

در گرفتن ستارگان یا در دست گذاشتن آنها، هر کس دستش را به ستارگان برساند و یک یا چند ستارگان را فرو ببرد، اهل اخلاق پلید است که در میان صحابه و مؤمنان به ارجمندتر از او دشنام می دهد و کار می کند. و هر که ستاره ای از ستارگان یا بیشتر بدزدد، از حاکم یا صاحب اثر چیزی که خطراتی دارد می دزدد یا اموال عمومی را می دزدد که به خیلی ها ضرر می رساند تا به تنهایی از آن بهره مند شود.

تعبیر ستاره ها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا