تعبیر ابراهیم علیه السلام در خواب دیدن حضرت ابراهیم در خواب

معنی مولای ما ابراهیم برای زن مجرد، برای زن، برای زن حامله، برای زن مطلقه، چه تعبیر اسم ابراهیم برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب ابراهیم از ابن سیرین

 1. دیدن مولایمان ابراهیم علیه السلام در خواب بیانگر خیر و رزق و برکتی است که بیننده در بیداری به دست می آورد.
 2. بینش او نیز حکایت از آن دارد که بیننده دارای صفات و خصلت های نیک بسیاری از جمله صبر، نوع دوستی و فداکاری است و این شخص می تواند گرانبهاترین چیزی را که در روی زمین دارد به عنوان پیشکش به خداوند متعال تقدیم کند.
 3. دیدن دوست خدا ابراهیم علیه السلام در خواب نیز بیانگر امر به معروف و نهی از منکر است.
 4. اگر بیننده پدر باشد و فرزند داشته باشد، بینش او حکایت از دلسوزی و محبت او به فرزندان دارد
 5. اگر مجرد باشد، این بینش نشان می دهد که در آینده نزدیک با یک زن خوب ازدواج خواهد کرد
 6. دیدن او در خواب بیانگر مصیبت و مصیبتی است که بیننده خواب به آن وارد خواهد شد، اما در غلبه بر این ناملایمات و رفع آن موفق خواهد بود.
 7. دیدن مولایمان ابراهیم در خواب بیانگر ترک خانواده و عزیزان و دوری از آنان به قصد عبادت خداوند است و اینکه بیننده دوستان و یاران فاسد را در حقیقت رها می کند و با عبادت به خداوند متعال تقرب می یابد.
 8. و مجاهدی که در خواب مولای ما ابراهیم علیه السلام را ببیند که او را دوست خدا می خوانند، دید او حکایت از پیروزی و پیروزی بر دشمنان دارد.
 9. هر کس ببیند که مولای ما ابراهیم او را ندا داد و بیننده دعوت او را اجابت کرد و نزد او رفت، این وضعیت نشان دهنده مقام و منزلت و منزلت والایی است که بیننده در حقایق او قائل است.
 10. هر کس ببیند که ابراهیم علیه السلام او را صدا می زند، ولی بیننده او را اجابت نکرد، یا مولای ما ابراهیم از بیننده غضبناک است، رؤیت حکایت از عدم انجام حج دارد، با وجود اینکه توانایی او در انجام آن
 11. كسى كه در خواب ببيند بدن يا لباسى را كه آقاى ما ابراهيم پوشيده در خواب چنگ زده است، ديده او حاكى از جايگاه اين بصير نزد خداوند متعال و اين است كه او روزى محبت خداست.
 12. در قول دیگری آمده است که این رؤیت اشاره به توفیقی است که به بیننده داده می شود تا بتواند حج را به جا آورد.
 13. و هر که در حقیقت دچار پریشانی و نگرانی شود، اگر در خواب مولای ما ابراهیم را ببیند، رؤیت او حکایت از زوال این نگرانی و تغییر حال او به سوی بهتر شدن در شادی و خوشی دارد.
 14. زن یا دختری که در خواب مولای ما ابراهیم علیه السلام را ببیند، چند حالت دارد
 15. اگر این زن یا دختر مجرد است، دیدن او نشان از ازدواج زودهنگام او دارد
 16. اگر متاهل باشد و بچه داشته باشد، رؤیا نشان دهنده مصیبت است که یکی از فرزندانش به او می رسد که به زودی از او دور می شود.
 17. در صورتی که زن بدون فرزند باشد یا بچه دار نشود، دیدن او بیانگر این است که به زودی بچه دار می شود.
 18. کسى که در خواب ببیند که پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم شده است، خواب بیانگر مصیبت و مصیبتى است که از دشمنانش بر این بیننده مى‏رسد، ولى بر آنان پیروز است.
 19. اگر این بصیر برای تصاحب مناصب والا مناسب باشد، دارای مقام بلند و قضاوت عالی خواهد بود
 20. هر کس در خواب ببیند که ظاهرش مانند آقای ما ابراهیم شده است یا لباسی از او بر تن کرده است، خواب بیانگر بلایی است که بیننده در زندگی واقعی خود به آن دچار می شود.
 21. و صاحبان گناه و معصیت، مخصوصاً کسانی که از خواندن نماز واجب کوتاهی می کنند، اگر یکی از آنها در خواب مولای ما ابراهیم را با اهل بیتش ببیند، رؤیتش نشانگر توبه و گرسنگی او به سوی خداوند متعال و توبه او به سوی اوست. و حفظ اقامه نمازهای پنجگانه در واقع.
 22. اگر خواب دیده از کافران بود، این رؤیت حاکی از اسلام این کافر است.

هر کس قصد حج داشته باشد و در خواب مولای ما ابراهیم را ببیند، به اذن خدا حج را به جا می آورد، آقای ما ابراهیم برای ازدواج با مردان مجرد یا دختران مجرد است، زیرا این امر برای مجرد نشان دهنده ی همسری صالح است که تو همسر بودی. از این پیامبر

دیدن مولایمان ابراهیم در خواب بیانگر نافرمانی پدر است و ورود آب در خواب بیانگر شفای بیماری و مرض یا برآوردن حاجتی است که انسان در پی و آرزوی آن بوده است، زیرا آب حاجت را برآورده می‌کند. زن و خانه اش وقتی از بین پاهایش بیرون آمد.

و در خواب مولای ما ابراهیم با قربانی یا گوسفندی، یا اگر به آن امر کند، نذر کرده است که به آن عمل نکرده و باید وفا کند، و اگر گوسفند را به بیننده راهنمایی کند. بیننده عادل خواهد بود و مردم را به نیکی فرا می خواند و برای آن پاداش نیک خواهد داد.

دیدن او در خواب بیانگر خیر و برکت، عبادت و فرمانروایی، رزق و روزی و نوع دوستی، مراقبت از اولاد صالح، امر به معروف و نهی از منکر، علم و هدایت و ترک خانواده و خویشان برای اطاعت از خداوند متعال است. ما را مسلمان خواند، چه بسا رؤیای او به معنای افتادن در مصیبت و مصونیت از آنان باشد، زیرا بینش او ممکن است دلالت بر آنچه به خیر یا تشریع، یا حفظ خیر و ترک برادران بد دارد، باشد، و اگر کسی ببیند که او را لمس کرده است. این حکایت از محبت خداوند متعال دارد، چنانکه مشاهده آن در حج اشاره شده است

و اگر زنی در خواب ابراهیم علیه السلام را ببیند، برخی از فرزندانش مضطرب می شوند، ولی خداوند متعال او را از دست او نجات می دهد. ممکن است حالت یا امامی به خود بگیرد و در آن عادل باشد و یا بعد از ناامیدی به سعادت برسد. و چه بسا پیامبران بزرگ به او بشارت داده اند و هر کس در خواب ببیند که ابراهیم علیه السلام بر دشمنان خود پیروز شد یا زن مؤمنی گرفت و یا از جانب پادشاهی به سختی و گرفتاری گرفتار شد، نجات می یابد. از آن واجب است یا تهدید می بیند یا تهدید می کند یا اخم می بیند ممکن است در زیارت با مهلتی که برایش مهیا باشد عقب بماند یا نماز را ترک کند یا امام را نافرمانی کند. یا منافق، و اگر او را کافر ببیند، مسلمان شود یا گناهکار، توبه کند، یا از نماز غافل بوده، به آن برگردد و هر که به صورت ابراهیم درآید، بر اوست. سلام، یا در جامه او درنگ کند، بلایی به او می رسد

چه بسا دید او حکایت از نبود غم و اندوه دارد و خیر و هدایت به او می رسد. گفته شد که دیدن ابراهیم علیه السلام مانع پدر شد

ابراهیم علیه السّلام: هر که او را دید، انشاءالله به حج رزق داده شد، چنان که دیدن او دلالت بر پدر و مادری دلسوز دارد و چه بسا دلالت بر افتادن در سختی ها و ایمن بودن از آن ها باشد.

و هر کس ابراهیم علیه السلام را ببیند انشاء الله روزی حج خواهد داشت و گفته شد که از حاکم ظالم به او آسیب سختی می رسد سپس خداوند او و دشمنانش را یاری می کند و خداوند بر فضل او می افزاید. و همسری صالح به او عطا کن. و گفته شد که خواب ابراهیم علیه السلام نافرمانی پدر بود

روايت شده است كه سمك بن حرب ايستاد و در خواب ديد كه ابراهيم عليه السلام چشمانش را مسح كرد و گفت: به سوي فرات بياييد و در آن غوطه ور شو.

رؤیای ابراهیم علیه السلام – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا