تعبیر دیدن گربه در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن گربه در خواب

معنی گربه به من حمله کرد، چه سفید، سیاه، زیبا، خانه، مجرد، ترس از بسیاری از گربه های بلوند کوچک، گربه های باردار، و تلاش برای بیرون بردن آنها از خانه، گربه خانگی گاز گرفتن

تعبیر دیدن گربه در خواب

 1. دیدن گربه در خواب، اشاره به شخصی است نرم زبان، و برای افراد با حرکات زیاد دوست داشتنی است.
 2. دیدن گربه در خواب بیانگر صمیمیت، صمیمیت، سخنوری و صداقت است
 3. دیدن گربه در خواب به زنی زیبا که خود را تحسین می کند نیز تعبیر می شود
 4. اگر دختر یا دختری در خواب ببیند که گربه ای را حمل می کند، با بدن خود عمل منافی عفت انجام می دهد.
 5. اگر تاجر گربه ای ببیند، نشان می دهد که رقبای او در معاملات تجاری او خرابکاری می کنند و برنامه ریزی او را خراب می کنند.
 6. دیدن گربه نر یا گربه به طور یکسان نشان می دهد که او خدمتکار یا دزد یک خانواده است.
 7. و ديدن ماده از گربه، زن فريبنده است
 8. هر که ببیند گربه نر او را گاز گرفته یا خراشیده است، مدت زیادی بیمار است.
 9. و هر چه خراش و جراحت از او و ولگردی گربه بیشتر شود، بیماری و رنج از او بیشتر می شود.
 10. و اگر گربه حیوان خانگی باشد، نشان دهنده یک سال راحتی و لذت است
 11. و اما کسی که ببیند گربه یا گربه فروخت، بدون اینکه متوجه شود پولش را خرج می کند و ممکن است فقر به او مبتلا شود.
 12. و هر که گوشت بخورد سحر یاد می گیرد

 13. هرکسی که بدون خراشیدن توسط گربه مورد حمله قرار گرفت، دلیلی بر تهمتی است که دشمنان با خدشه دار کردن آبروی شما به طرق مختلف انجام می دهند.
 14. هر کس در خواب گربه ای را ببیند که آن را از او دور نکرده و یا نکشته است مضطر و مضطر و ناپسند است.
 15. هر کس ببیند که هرگز دگرگون نشده است، یک عمر استراق سمع و دزدی و جاسوسی می کند.
 16. هر کس گربه ای را ببیند که وارد خانه می شود، دزد وارد این خانه می شود تا از آن دزدی کند یا هدف خاصی در این خانه دارد.
 17. و اگر در خواب صدای میو یا صدای گربه را بشنود، خواه آن را در نزدیکی ببیند یا نه، این نشان دهنده دوستی جعلی است که خیانت می کند و صدمه می زند.
 18. اگر گربه و موش یا گرگ و گوسفند موافق باشند، دلیل بر ریا و چاپلوسی اطرافیان شماست.
 19. شاید بچه گربه نشان دهنده زنی باشد که اگر شوهر یا کسی که به دنبال و منتظر ازدواج است او را ببیند، مشتاق تربیت فرزندان و تأدیب آنها است.
 20. خراشیدن گربه توسط انسان نشان دهنده دشمنی است که در حال جنگیدن است و گاهی نشانگر مردی است که دارای خصوصیات بدکاران و خوش اخلاق است.
 21. و اگر در خواب، گربه و مار موافق باشد، بیانگر آن است که شخص برای رسیدن به اهداف خود از دشمن استفاده می کند و پس از رسیدن به آنها دور می شود و آنها را انکار می کند.
 22. و اما کسی که در خواب گربه ای را می کشد، دزدی را می گیرد
 23. اگر گربه وارد شکمش شود یا گربه را ببلعد، کسی او را می دزدد

تعبیر خواب گربه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=o6HiW-hKBpE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا