تعبیر خواب برگ انگور دیدن برگ انگور در خواب

مطالب: خوردن برگ انگور در خواب برای دختر مجرد و متاهل حامله ابن سیرین، پیچیدن برگ انگور پر، خریدن برگ انگور پخته.

تعبیر خواب برگ انگور

 1. هر که خواب برگ انگور ببیند، نشانه خیر و برکت است و این که بیننده خواب آنقدر عاقل است که در شرایط سختی که ممکن است بگذرد، آگاهانه عمل کند و بتواند کارها و اعمال را آسان کند.
 2. هر کس در خواب ببیند که برگ انگور می خورد، نشانه آن است که اگر به بیماری مبتلا شود، سلامتی او خوب می شود و یا سلامتی او خوب است و برایش ضرری ندارد. خوردن انگور نیز حاکی از خیر فراوان و رزق فراوان است. خوردن برگ انگور در خواب نیز بیانگر رهایی از نگرانی است.
 3. اما اگر در خواب دیدید که برگ انگور پخته یا پر شده است، بیانگر خیری است که به شما و خانواده تان می رسد و امرار معاش بیشتری می کنید و مشکلات خانه از بین می رود و می توانید همه آنها را حل کنید. .
 4. اگر در خواب ببینید که برگ های انگور همچنان رنگ سبز خود را حفظ کرده اند، این نشانه سود مادی فراوان است، مهم نیست که در مسیر شما چقدر مشکلات وجود دارد.
 5. برگ انگور در خواب نیز نشان دهنده فرزند است، اگر متاهل باشد و فرزندی نداشته باشد، دیدن برگ انگور در خواب بیانگر حاملگی و زایمان است.
 6. خواب خوردن انگور بیانگر خیر و رزق و بهبود سلامتی و رفع خستگی است و خواب برگ انگور بیانگر نیکی و رفتار عاقلانه و رزق و روزی و آسانی کارها و رفع غم و اندوه است و خواب برگ انگور پخته یا برگ انگور پر شده بیانگر آن است. نیکی و نیرو و زیاد شدن روزی و صلاح امور خانه و رفع آنها.
 7. خواب خوردن برگ انگور بیانگر خوبی، حل اختلافات، حفظ اسرار و رهایی از نگرانی است.
 8. اگر در خواب یا خواب ببینید که در حال پیچیدن برگ انگور هستید، به این معنی است که کار دشواری در انتظار شماست تا انجامش دهید.
 9. اگر در خواب برگ انگور بخورید، به این معنی است که بدون تلاش و خستگی شخصی، هدیه، سورپرایز دلپذیر یا چیزی که دلتان را شاد می کند، دریافت خواهید کرد.
 10. اگر برگ‌های انگور را می‌خورید و جویدن برگ‌ها سخت است یا نرم نیستند، این نشان‌دهنده موانعی است که بر سر راه هر پروژه‌ای که در حال برنامه‌ریزی هستید، خواهد ایستاد.
 11. اگر برگ انگور را تهیه کردید و طعم خوبی نداشت، به این معنی است که یک موقعیت شرم آور در انتظار شما است، یعنی به دلایلی جلوی مردم خجالت زده خواهید شد.
 12. اگر در خواب برگ انگور خوشمزه بود، به این معنی است که زحمت و زحمت خود را درو خواهید کرد و نتیجه آن را خواهید دید.
 13. اگر نتوانستید یک برگ انگور را بغلتانید یا برگ های آن در حین پیچیدن پاره شد، به این معنی است که تلاش شما به هدر می رود یا اساساً به هدفی که در حال حاضر به دنبال آن هستید نخواهید رسید.

رویای خوردن برگ انگور – یوتیوب

برگ انگور در خواب – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=arwnBDtJs9E

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا