تعبیر خواب دختری که در خواب دختری را می بیند که در خواب به نزد او آمده است

تعبیر به دنیا آوردن دختر در خواب

تعبیر خواب دختر جوان برای زن مجرد

دیدن دختر تازه متولد شده در خواب

دیدن دختر در خواب برای زن مجرد

یک دختر در خواب برای یک زن باردار

تولد یک دختر در خواب برای یک زن متاهل

دیدن دختری زیبا در خواب

تعبیر خواب یک دختر بالغ

هر کس نزد دختری بیاید، یا او را تصرف کند، یا او را اغوا کند – و در بیداری انزال نکند – نشانگر دنیایی است که به نیکی اوست، و روزگاری نیکو خواهد بود، و برای لذت باکره ها برانگیخته است. و چه بسا به دلیل مخالفت‌های زیاد، مشکلی در آن وجود داشته باشد. و همچنین حکومت زنان، اما آسان تر است. در مورد پیرزن که می رود یا اندکی سود جمع کننده گفت: ببین دخترک کجا به سراغش آمده و به اندازه آن برایش توضیح بده. در روايت آمده است : ديدم دختر زيبايي به دنيا آورده ام ، گفتم : از كاشت و گياه سود مي برد ، فرمود : عزم كردم . دیگری گفت: دیدم دختری از فیله نزد من آمد و آن دختر حامله بود، گفتم: قایق موتوری از کشوری می آید که در آن سودان است. و برخی از پادشاهان به من گفتند: دیدم که خوکها طناب هستند و مرا دختر ملوان قرار دادند. و دوباره به من گفت: دیدم آهویی را از شکم خوک بیرون می‌آورم، گفتم: گروهی را اسیر کن. دیگری گفت: دیدم دختری از کاسه آب به سوی من بیرون آمد و تنها بود و من او را با پارچه ای نفیس پوشانده بودم، گفتم: کنار خانه تو دریا یا چاهی است، گفت: آری. . دیگری گفت: دیدم که دختری بیوه از طاق پنبه ای نزد من آمد. گفتم: پیر شده و صدایش عوض می شود، گفت: درست است

و به پادشاه سالخوردگان آنچه را که مناسب اوست بده. چون شخصی به من گفت: دیدم پیرزنهای زیادی دارم، گفتم: درختانت یا گیاهانت یا حمل آنها باطل می شود. و دیگری گفت: دیدم که دخترانی داشتم و مردی با آنها همبستر شد، گفتم: شما دیگ می فروشید، گفت: آری، گفتم: برای شما کوزه ها به تعدادشان شکسته می شود. دیگری گفت: دیدم پیرزنان را بسیار زیر پا می گذارم، گفتم: تو به پایمال كردن پیران علاقه داری، گفت: تا زمانی كه به آن بازگردم. دیگری گفت: دیدم پیرزنان مرا قطع کردند، گفتم: ما در ایام معجزه بر تو می ترسیم، یا مرگ بر سرما، یا بیماری سرمایی که تو را از حرکت باز می دارد.

دختر در رویا یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا