تعبیر خواب کتان دیدن کتان در خواب

تعبیر خواب لباس کتان، تعبیر خواب روغن بزرک

تعبیر خواب کتان

اگر در خواب کتانی ببینید، این نشانه موفقیت و لذت است. اگر شخصی با لباس کتانی برای شما ظاهر شود، به زودی خبرهای خوشی را در قالب ارث دریافت خواهید کرد

هر که در خواب ببیند پیراهن کتان می پوشد، روزی شرافتمندانه و حلال به دست می آورد که از آن پس انداز می کند.

ابن سیرین خواب کتان را چنین تعبیر کرد: * کتان پول است.

نبلسی خواب کتان را چنین تعبیر کرده است: *هر که در خواب ببیند پیراهن کتان بر تن دارد روزی شرافتمندانه و حلال به دست می آورد که از آن پس انداز می کند.

چنانکه ابن شاهین خواب کتان را تعبیر کرد: *مال حلال را به اندازه ای که بیند تعبیر می کند و از نظر بیان از پنبه پستتر است و بینش کتان سفید سپید خالص بهتر از زرد است. بلند بهتر از كوتاه است و در مورد ديد آنچه از كتان از لباس ساخته شده است بيان آن نيز در جاي مناسب خود در قسمت لباس و لباس ارائه شده است و اما ديد آنچه از آن از توشه استفاده مي شود. بیان آن در جای خود ارائه شده است و در مورد ریسندگی و فتیله و بافندگی بیان آنها می آید.

اگر در خواب نخ های کتانی را ببینید، پروژه های سودآور را پیش بینی می کند

دیدن کمربند از کتان یا از پارچه و ابریشم یا پشم در خواب، علامت پول است، اما پول منقول از قبیل اوراق قرضه، سهام و مالی دیگر که به صورت اسناد بانکی است، که دیدن آن در خواب نشانه ای از دفع خوب بیننده در این پول.

تعبیر دیدن کتانی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا