تعبیر خواب گم شدن کفش دیدن گم شدن کفش در خواب

تعبیر خواب گم شدن و جست و جوی کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش برای زن متاهل

تعبیر خواب گم شدن کفش برای زنان مجرد

از دست دادن یک کفش در خواب

به دنبال کفش در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب گم شدن کفش و یافتن آن

تعبیر خواب گم شدن کفش مشکی

جستجوی کفش در خواب اثر ابن سیرین

گم كردن كفش نشانه از دست دادن سلامتي، مال يا سعادت است و مي گفتند جدايي انسان بر حسب موقعيت و مكان است و با درآوردن كفش به ميل خود يا دور انداختن آن با او فرق مي كند. خودش

ابن سیرین و مفسران ارشد می گویند: اگر کسی کفش را در آب گم کند یا در جایی که آب دارد مانند دریا، رودخانه یا حوض از آن بیفتد، اگر مرد متاهل باشد، زنش دچار مشکل می شود. بیماری دردناک و نزدیک به مرگ، پس به سلامتی خود باز گردد، و اگر بیننده زن شوهردار باشد، با شوهرش باشد که بیمار شود و در آستانه نابودی قرار گیرد و سپس بهبود یابد.

در صورتی که کفش برای یک فرد مجرد یا یک دختر مجرد به آب بیفتد، بیماری فرد عزیز او مانند پدر، مادر، خواهر و یا کسی که در کار و زندگی به او کمک می کند را درگیر می کند. .

و هنگام راه رفتن و جست و جوی کفش گمشده در جایی که بیننده نمی شناسد و با یک کفش روی یک پا راه می رود اگر برای مرد متاهل باشد زن خود را طلاق می دهد یا او را جدا می کند یا از شریک زندگی اش جدا می شود. در داد و ستد یا در امر زندگی، و گفته می شود که با مشکلاتی مواجه می شود یا مردی است که با دو زن ازدواج کرده و نزد یکی می رود تا مدتی بخوابد و به دیگری ظلم کند.

و اما کسی که زن شوهردار یا زن حامله ای را به خاطر کفش هایش از دست داده است، مشکل و تنش در روابط خانوادگی او است تا زمانی که آن را پیدا کند، اگر مدت جستجو در خواب طولانی باشد، در غم و اندوه طولانی می شود. اگر سریع پیدا کند مدت تنش را کوتاه می کند و همچنین برای زن باردار اگر جستجو کرد یا پیدا کرد با چیزی بهتر از آنچه آرزو کرده و خوش زندگی کرده است جبران می شود.

هر کس هر دو کفش خود را گم کند یا در جایی بگذارد و پیدا نکند یا از آن مکان دور شود به سعادت بزرگ یا مال فراوان نزدیک می شود و به آن امیدوار می شود ولی از او چیزی عایدش نمی شود. آن دو کفش را پیدا می کند، پس از سختی زیاد آن را به دست می آورد.

و هرکس کسی را که کفشش را دارد بدزد، اگر کفشش را از مردی دزدیدند و دزد مرد بود، دزد زن دزد را با علم دزد و قناعت و پستی او فریب می دهد. مردم مانند بازار یا جاده هستند، پس رسوایی است یا پخش اخبار در مورد بینا خوب نیست.

رویای از دست دادن کفش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا