تعبیر ماهیگیری در خواب

رؤیت صید مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه، چه با قلاب در تور، چه ماهی بزرگ، چه ماهی کوچک ابن سیرین، چه برای امام صادق و النابلسی و غیره.

تعبیر ماهیگیری در خواب

 1. ماهیگیری یعنی معیشت و بهبود وضع مالی
 2. وقتی کسی می‌بیند که ماهی می‌گیرد، جنبه‌های زیادی دارد، هر که ماهی بزرگ بگیرد، در این دنیا خیر و سود می‌برد یا به چیزی که می‌خواهد می‌رسد.
 3. همچنین هر کس ماهی تازه از گوشتش صید کند، آسانی در زندگی و روزی حلال و کسب مال است.
 4. و اگر صید بزرگ و نرم باشد، امان از فریب و ریا اطرافیان است.
 5. هرکس با جوان مجرد یا متاهل یا دختر مجرد خواستگاری کند و ببیند در حال ماهیگیری است، در امر زندگی به خواسته خود می رسد.
 6. ماهیگیری خوب و مفید است، اما صید ماهی های بسیار کوچک ممکن است نشان دهنده بیماری یا به تعویق افتادن کار برای مدتی باشد.
 7. و اما صيد ماهي‌هاي بزرگ و كوچك با هم يا ديدن آنها در يك مكان، به معناي آميختن شادي‌ها و غم‌ها براي بيننده است، چنان كه طبيعت زندگي است.
 8. و اگر بزرگ بیشتر باشد شادی ها بیشتر می شود و اگر کمتر باشد غم ها بیشتر می شود
 9. و هر کس ماهی مرده صید کند، نشانگر نزدیکی او به امری است که به آن دست نمی‌یابد، زیرا اصل در صید ماهی این است که از آب زنده بیرون بیاید، ولی بیننده به اندازه او به صید مرده ضرر نمی‌رساند. از دست دادن چیزی که به او نزدیک می شود ناراحت است.
 10. هر کس با دست یا وسیله ای از دریا یا از آب ماهی بگیرد و برای خوردن مستقیم آن صید کند، سرعتی در وقوع خیر و منفعت است.
 11. هر کس از آب شور ماهی بگیرد و سپس به آب شیرین منتقل کند، نشان از نفاق نزدیکان یا آشنایان اوست.
 12. هر کس پس از صید آب شور، ماهی را از آب شیرین و شیرین حمل کند، نشانگر فردی مخلص در اطراف خود است، مانند همسر یا نزدیکان او.
 13. و هر کس ماهی را بعد از صید در آب برگرداند گناهی را ترک می کند و آن را ترک می کند یا خیری را می پذیرد که به دست می آورد و به دست نمی آورد.
 14. هر کس در آب آلوده ماهی صید کند، چه بزرگ باشد و چه نگرفته باشد، دلیل بر اندوه یا مصیبتی است که به وسعت آب به او می رسد.
 15. و هر کس آن را از آب زلال بگیرد، دلالت بر حسن نیت او و کسب بهترین حلال دارد، یا حاکی از سود فراوانی است که به دست می آورد، یا اینکه از پول یا تجارت روزی فراوان خواهد داشت.
 16. و اگر پسری داشت به او خشنود می شد و پسرش را با او گرامی می داشت و صید از آب بسیار شور ممکن است تهمت یا خشم حاکم بر او یا از صاحب نفوذ و اختیار یا مدتی حبس باشد. از زمان
 17. و اما کسی که ماهی می گیرد، در شکمش مرواریدهای هر تعداد پیدا می کند، خواه یک مروارید در شکم ماهی یا بیش از یک ماهی، یا بیش از یک مروارید در شکم یک ماهی، برای ماهی مروارید دار. نشان دهنده همسر یا زنی است که با او ازدواج خواهد کرد.
 18. مروارید نشان می دهد که از او خیری می گیرد و برای او پسری به دنیا می آورد و اگر از مروارید بیشتر باشد به تعداد فرزندانش خواهد بود.
 19. شیخ بن سیرین ماهیگیری در خواب را بیانگر موفقیت در زندگی و معیشت مخصوصاً می داند و در کتاب معروف خود (مکتب الکلام فی تعبیر الخواب) ذکر کرده است که هر که در خواب ببیند گویا می رود. دریا برای ماهیگیری مانند کسی است که برای امرار معاش به بازار می رود.
 20. اگر ماهی بزرگ یا نهنگ باشد، این نشان دهنده پول جدید یا ملک است، اما اگر ماهی کوچک باشد، از درهم و پول عبور می کند.

تعبیر ماهیگیری در خواب با قلاب

ماهیگیری در خواب با قلاب بیانگر نامزدی یک جوان مجرد است.

تعبیر ماهیگیری با تور در خواب

این خواب یکی از رؤیاهایی است که از دو طرف تعبیر می شود، یکی خوب است و طرف دیگر بیانگر مسئله بد است، اگر خوابیده در خواب ببیند که در تورهایش ماهی زیاد است، نشان دهنده بزرگی است. تعداد پیروان یا پیروان او ممکن است نشان دهنده این باشد که او یک فرد موفق یا یک مرجع است یا مادری که در خواب می بیند که اگر تورها یا تورهای آماده شده برای شکار پاره یا بریده شده باشد، این نشان دهنده قطع رابطه یا روابط خوب است. خویشاوندی، و همچنین نشان دهنده فرسودگی پول و از دست دادن اعتبار است.

تعبیر ماهیگیری در خواب برای زن متاهل

برای یک زن متاهل، ماهیگیری نشان دهنده فراوانی امرار معاش، امرار معاش و فرزندان است

تعبیر ماهیگیری در خواب برای زن باردار

در مورد زن باردار، ماهیگیری از دریا نشان دهنده نوزاد پسری است که مهم ترین ویژگی های او هوش، درخشش و موفقیت است.

تعبیر ماهیگیری در خواب برای زنان مجرد

در مورد زنان مجرد هم صید از دریا ازدواج مبارکی است انشاالله

تعبیر خواب ماهیگیری – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=iBfT5aJbePw تعبیر ماهیگیری در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا