تعبیر خواب اردک سیاه در خواب ابن سیرین

دیدن اردک سیاه در خواب برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه برای مرد ذبح اردک ذبح شده خوردن گوشت غاز جوان مرده برای ابن سیرین و غیره

تعبیر اردک سیاه در خواب

اردک ثروت و فضل است، پس هر کس در خانه یا مغازه خود اردک زیاد ببیند که فریاد می زند، حکایت از اندوه و مصیبت دارد.

اردک در خواب بیانگر یک زن یا یک خدمتکار است. هر که ببیند گوشت اردک می خورد، از طرف کنیزان به او پول می دهند و زن ثروتمندی می دهد، زیرا اردک آب است و حوصله اش سر نمی رود.

می‌گفتند اردک‌ها مردانی هستند با خطر، صاحبان پارسا، زاهد و پاکدامنی و از قول او اردک‌ها را زنی تکریم و برافراشته‌اند و اردک‌ها خدمت‌گزار سلطان هستند، کشور یا محله‌ای است، زیرا آن است. صدای مصیبت در آن مکان یا ماتم بر مرگ.

علمای تعبیر خواب در دیدن اردک در خواب می گویند که نماد زن و همسر یا کنیز یا بیانگر پول و نعمت است و در خواب به افرادی اشاره دارد که از صفات تقوا و پاکی و ادب برخوردارند و تعبیر کنندگان گفته اند: هرکس در خواب ببیند که اردک ها با او صحبت می کنند، این بدان معناست که این شخص جایگاهی عالی و خوشبختی حاصل از یک زن پیدا می کند و اردک در خواب، نشانه فرزندان پادشاه یا خوشبختی در زندگی است، در خواب آب نشان دهنده سفر است. یا هجرت، و هر کس در خواب اردک های سفید را در زمین های کشاورزی پراکنده ببیند، تعبیر کننده در این خواب گفته است که در کشاورزی و اقتصاد رشد می کند، اما اگر در خواب اردک پرنده ببینید، بیانگر این است که شما فرد موفقی در آینده شما خواهد بود

تعبیر دیدن اردک – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=AWlq8wU0fYQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا