تعبیر خواب غرق شدن، معنای غرق شدن و زنده ماندن در خواب

مطالب: خواب غرق شدن در دریا و نجات یافتن از آن کودکی غرق شده دیدن غریق نجات کسی از غرق شدن در دریا و مردن در استخر در برکه و سپس زنده ماندن

تعبیر خواب غرق شدن

 1. هر کس در خواب ببیند که در حال غرق شدن است، اما از غرق شدن خود جان سالم به در برده و نمرده است، بیانگر این است که این شخص به زندگی دنیوی خود نگاه می کند و برای اصلاح دین خود تلاش می کند.
 2. هر کس در خواب ببیند که چله می اندازد ولی جامه سبز بر تن دارد، تعبیر کنندگان این خواب را چنین تعبیر کرده اند که این شخص علم مفیدی پیدا می کند.
 3. هر کس در خواب ببیند که در آب زلال غرق می شود، بیانگر آن است که این شخص در بسیاری از سرمایه ها غرق خواهد شد.
 4. وقتی در خواب دیدی کافری در حال غرق شدن است، به این معناست که این کافر مسلمان می شود، به خاطر فرموده خداوند متعال (اگر غرق او را بگیرد، فرمود: من ایمان دارم که معبودی نیست جز آن که فرزندانش در او باشند. اسرائیل ایمان آورد و من از مسلمانانم).
 5. هر کس در خواب ببیند که در حال غرق شدن است، در امور دنیوی غرق می شود و ممکن است یکی از نعمت ها را از آنها به دست آورد.
 6. و هر که از دریا بگریزد و با آرامش بیرون رود، از سلطان خیری خواهد گرفت و غم و اندوه او پایان می یابد.
 7. هر کس در خواب ببیند که در حال غرق شدن است، خداوند او را از گناهان و نافرمانی ها پاک می کند و خداوند او را شستشو می دهد و خداوند توبه اش را می پذیرد و هر که ببیند در آب روان غرق شده و از غرق شدن جان سالم به در برده است، به او چه می رسد. او خواست.
 8. و هر کس در خواب ببیند که در دریا غرق شده و دست و پای خود را برای زنده ماندن تکان داده است در امور دنیوی غرق می شود و ثروت به او می رسد و صاحب اختیار و امر می شود.
 9. اگر سالم از آب بيرون بيايد و غرق نشود، خود را وقف اصلاح دين و دنياي خويش مي كند و هر كه غرق شدن مردم را در حال نجات ببيند، به يكي از دوستانش كمك مي كند تا در مقام قيام كند.
 10. اگر دوست نزدیک شما یا از خانواده شما باشد، خوشحال خواهید شد و احساس شادی و خوشبختی خواهید کرد.
 11. و هر کس از آب بیرون آید و در حالی که جامه سبز بر تن دارد در آن غرق نشود دین خود را اصلاح می کند و علم و تقوا پیدا می کند.
 12. و هر که کافر باشد و غرق شود ایمان بیاورد و هر که در آب پاک و پاکیزه غرق شود در مال بسیار غرق شود و هر که در خواب غرق شدن ببیند و از آن نجات یابد حالش راحت می شود.
 13. هر کس در خواب غرق شد، بیانگر ضرر و زیان مال و جان است و هر کس در خواب غرق شود و بمیرد دشمنش بر او نقشه می کشد و هر که ببیند غرق شده است گناهان بسیار می کند.
 14. هر که در غرق شدن بمیرد کفاره است و هر که ببیند در آب راکد و گل آلود غرق شد غم او را خواهد گرفت.
 15. هر کس ببیند که غرق شد و به قعر دریا رفت، سلطان بر او خشمگین می شود و او را شکنجه می دهد و در اثر این عذاب می میرد.
 16. هر که در خواب ببیند که در حال غرق شدن است در آتش غرق می شود.
 17. هر کس در خواب دید غرق شد، دلالت بر این دارد که این شخص در آتش است و دلیل بر این آیه شریفه (از گناهانشان غرق شدند و وارد آتش شدند)
 18. هر کس در خواب ببیند در حال غرق شدن است، بیانگر آن است که این شخص مرتکب گناه و نافرمانی شده است.
 19. هر کس در خواب دید که در دریا غرق شد و به قعر دریا فرو رفت، بیانگر آن است که سلطان یا حاکم بر او خشمگین شده و از سلطان عذاب سختی خواهد گرفت و ممکن است از عذاب بزرگ بمیرد.
 20. اگر در خواب ببینید در حال غرق شدن هستید، بیانگر آن است که دشمن شما را نقشه می کشد، اما کسی که در زمستان فراوان به دریا رفت و در آن شنا کرد و از سرما سرد شد و به خود می لرزید، بیانگر این است که بلایی سر شما خواهد آمد.

تعبیر غرق شدن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا