تعبیر حمل چیزی در خواب تعبیر حمل وزنه در خواب

دیدن حمال یا حمل کسی که مرا بر روی دست حمل می کند، حمل جسم سنگین، وزنه زدن برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، و غیره از ابن سیرین، امام علی علیه السلام. -صادق و النابلسی

اگر بار شخصی در خواب سنگین باشد، نشان دهنده همسایه بد است. بار سنگین ممکن است گناه باشد. و بار سنگین زن طناب یا شوهر بد است. و هر کس در خواب ببیند که بار سنگینی بر دوش می کشد، ضرری است که از همسایه بد به او می رسد. و بار بر گردن یا شانه گناه می کند. و حاملگی برای نوزاد مایه آسایش سیار و غمگین و خسته برای زن باردار است. و هر کس ببیند هیزم حمل می کند غیبت و غیبت می کند و دروغ می گوید.

اگر دید مرده ای حمل می کند، پول حرام می زد.

تعبیر دیدن حمال در خواب برای نابلسی چیست؟

حمال آن است که ببیند بار سنگینی بر دوش دارد، به اندازه آن بار به آنها می زند. و باربر زیان مردم را به دوش می کشد و حاجت آنها را برآورده می کند و دغدغه هایی دارد.

وزن اگر در خواب وزن از انسان و حیوان برداشته شود، بیانگر صدقه و احسان به آگاهان و نادانان است.

دیدن باربر در خواب حکایت از بدشانسی و اتفاقات مهم و تاثیرگذار دارد، اگر خود را باربر دیدید به این معنی است که شما متواضع هستید و از محیطی ساده آمده اید، اگر باربری استخدام کنید از موفقیت خود خوشحال و خوشحال خواهید شد.

هر كه ديد: بارش سبك است و مال اوست، بيانگر مقدار وزن آن حسن و نفع و آسايش است و اگر سنگين باشد بيانگر كثرت گناه است، براي اينكه فرمود: «تحمل». بار آنها در روز قیامت به طور کامل و اگر اجاره ای نبود نشان دهنده مهربانی او با دیگران است.

اگر در خواب ببينيد بار سنگينى بر دوش مى كشيد بيانگر عمر طولانى پر از اعمال محبت و نيكو است و اگر زير بار سنگينى افتاديد بيانگر ناتوانى شما در به دست آوردن آسايش لازم براى كساني است كه به شما به عنوان منبع نگاه مى كنند. اگر دیگران را در این مکان دیدید نشان دهنده تجربیات مربوط به آنها است که به آن علاقه مند می شوند

دیدن بار سنگین در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا