تعبیر خواب کاسه، دیدن تاجین در خواب

تعبیر خواب سفال

الیگارش سفالگری در خواب

تعبیر خواب کوزه سفالی

تعبیر خواب گلدان سفالی

کاسه سفالی در خواب

تعبیر خواب گلدان ابن سیرین

اندک در خواب اثر ابن سیرین

تعبیر خواب کاسه سفالی

برچسب: ممکن است ارزش های خانه را نشان دهد و ممکن است نشان دهنده حاکم، ناظر، مجرم، دهم و حداکثر باشد. صفوی دستیاران او هستند و ممکن است حاکی از زندانبان، آبسه دار، پزشک و صاحب اردک باشد.

تعبیر گلدان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا