تعبیر خواب زیورآلات خواب انگشتر زدن در خواب

پیشرفت رویای انگشتر طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زنان مجرد

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن باردار

تعبیر خواب انگشتر برای دختر

تعبیر خواب انگشتر زدن

تعبیر انگشتر در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ

پوشیدن زیورآلات و لباس خواب برای کسی که شایسته او نیست، نشان دهنده نارضایتی و خواری مستکبران است. در مورد انگشتر، انگشتر نشان می دهد که در صورت مجرد بودن، با چه کسی ازدواج می کند. یا روان اجرا شود اگر پسر داشت، پسر داشت. شاید زن وسیله و پولی داشته باشد. و دست بر دولت، برای مهر و موم پول و کتاب و امثال آن. هر کس مهر خود را بشکند یا گم کند، ولایت او ساقط می شود. در غیر این صورت از همسر یا کنیز یا برخی از فرزندان و اقوام و آشنایان خود جدا می شود. یا معیشت او را مختل کرده است. و غیره

پوشیدن چیزی از جواهر یا حمل آن اگر نقره حکاکی شده باشد مایه برکت است و ساده لوح بدون آن و اندود اشکالی ندارد و اگر سوراخ شده باشد بهترین و شاید جواهر حکاکی شده باشد. طلای سوراخ شده بهتر از دیگران است حقوق بازنشستگی بگیرید

تعبیر خواب انگشتر زدن در خواب – شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=IWlsIDvclck

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا