تعبیر خواب پوشیدن پاپوش، رؤیت پاپوش در خواب

تعبیر خریدن کلوخ در خواب دیدن کلوخ سفید و سیاه و قرمز و سبز شنیدن صدای پاپوش دیدن پاپوش در گل و لای راه رفتن

تعبیر خروس در خواب

کلوخ در خواب توبه ای است برای گناهکار، نزاع، علم یا فاش شدن رازی برای کسی که می خواهد آن را پنهان کند.

هر که ببیند در بند شیشه راه می رود، تهمت بد سلامتی است که به حال کسی که او را همراهی می کند و از او خسته می شود نمی ماند.

القبقاب: طفل، غلام، حیوان یا مال دیرین. برای کسانی است که به آن عادت نمی کنند: گلایه و مانع شدن از کارها. چیزهای پنهان را نشان می دهد. و برای کسی است که با آن در گل راه می رود: نجات از تنگی یا سفری که در آن آرامش است. همه آنچه ذکر کردیم به حیوانات و خانه و برده و لباس و معیشت و خویشاوندان نیز گفته می شود. آنها برای همسران مجرد هستند. و همچنین هر چیزی شبیه آنها. هر آنچه در آنها از صلاح یا فساد رخ داده است به کسانی که نام بردیم برمی گردد

تعبیر خواب دیدن گرفتگی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا