تعبیر دستکش در خواب دیدن دستکش در خواب

تعبیر خواب دستکش سیاه

تعبیر خواب پوشیدن دستکش سیاه

تعبیر خواب دستکش سیاه برای ابن سیرین

دیدن دستکش در خواب

تعبیر دیدن پنجه ها

تعبیر خواب دستکش

تعبیر دستکش سفید در خواب

دستکش در خواب برای یک زن باردار

اگر در خواب دیدید که دستکش می پوشید، این نشان دهنده آمادگی و آمادگی شما برای رویارویی با فراز و نشیب حوادث و شانس است. اگر عاشقی دختری را ببیند که دستکش دارد، پیش‌بینی می‌کند که فرد مرفه دیگری او را از او خواهد گرفت. اگر در خواب دیدید که دستکش جدیدی به سر می‌کنید، به این معنی است که در برخورد با دیگران محتاط و به صرفه خواهید بود، اما این کار به صورت تجاری نخواهد بود. در زمینه علمی دعوا یا مشکلاتی خواهید داشت اما آنها را با رضایت خود حل و فصل خواهید کرد. اگر دستکش کهنه یا کهنه بپوشید به شما خیانت می شود و ضرر می کنید. اگر در خواب ببينيد كه دستكش خود را گم كرديد، مهجور مي شويد و از وسايل خود امرار معاش مي كنيد. اگر یک جفت دستکش پیدا کردید، این به معنای یک ازدواج جدید یا داستان عشق است. اگر مردی دستکش زنی را روی دستان او ببندد، زنی دارد یا خواهد داشت که او را تهدید به افشاگری می کند. اگر دستکش خود را از دست خود بردارید، موفقیت کمی در عشق یا تجارت خواهید داشت

دستکش یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا