تعبیر خواب شستشو خواب شخصی که در خواب با آب میشوید

رؤیای شستن برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، دوش گرفتن جلوی مردم با کسی با صابون، با لباس، شستن از نجاست، از حیض و غیره توسط ابن سیرین

هر که ببیند غسل کرده حاجت را برآورده می کند و شستن گناهان را پاک می کند و غم ها را برطرف می کند.

هر کس در خواب ببیند غسل می کند ولی غسل نکرده است، امرش برآورده نشده و آنچه را که خواسته به دست نیاورده است.

هر کس در خواب ببیند کسی او را به غسل ​​امر می کند تعبیر به توبه می شود

اگر مرد یا زن جوانی در خواب ببیند که می‌شوید، این به معنای نگرانی شدید برای یکی از جنس مخالف است، به دلیل ترس از از دست دادن نظر خوب خود در اثر تأثیر دیگران.

اگر زن باردار در خواب ببیند که در حال شستشو است، این نشان دهنده سقط جنین یا تصادف است. برای مرد، این خواب به معنای زنا است. و پس از این خواب، معاملات مجموعه گونه ها باید عاقلانه انجام شود

اگر با دیگران حمام می کنید باید از همراهان بد دوری کنید و این خواب ممکن است به دنبال تهمت باشد. اگر آب گل آلود باشد یعنی شر و در واقع مرگ و دشمنان به شما نزدیک هستند

اگر بیوه ای خواب ببیند که غسل ​​می کند، به این معناست که نامزدی های قبلی خود را فراموش کرده و به سوی مصالح دنیوی می شتابد. دختران باید از معاشرت با پسران خودداری کنند. مردان شما را درگیر دسیسه های یک شخصیت شهوانی می کنند

حمام گرم معمولاً نماد شر است. یک حمام صاف و سرد خبر خوب و یک دوره طولانی سلامتی عالی را می دهد. استحمام در دریای آرام بیانگر گسترش کار و تحقیق رضایت بخش به خاطر دانش است.

ابن سیرین می گوید هر که در خواب ببیند در دریا یا نهر آب می شود، دلالت بر دین و تسلیم در برابر خداوند متعال دارد.

و هر کس ببیند که شسته و جامه نو پوشیده است، اگر از حالتی منزوی شود، به او باز می گردد. اگر فقیر بود ثروتمند و توانگر می شد و اگر زندانی می شد آزاد می شد و اگر مریض بود آسوده می شد و اگر تاجری بود که تجارتش راکد می شد یا پیشه وری بود که کارش را می کشید. عاجز می شد، امرشان درست می شد و امرشان به کمال ترین حالت برایشان تجدید می شد، و اگر مجبور به حج می شد و اگر مضطر می شد، خداوند او را رفع می کند، دغدغه اش و اگر بود. خداوند قرض او را ادا کرد، زیرا چون ایوب غسل کرد لباس نو پوشید و خداوند خانواده و امثال آنها را به او داد و غمش رفت و بدنش سالم شد.

و هر که در خواب ببیند که شسته و جامه های خود را پوشیده، از هر مصیبت و بیماری ایمن می شود و اگر لباس نو بود، بیشتر آگاه می شد زیرا ایوب شست و لباس نو پوشید، پس آمد. از مصیبت

و هر كه ببيند: از نجاست با آنچه كه شستن با آن جايز است شست وشو گرفت، كار بر او آسان مي شود و از نگراني و ناراحتي بيرون مي آيد، و اگر نتواند اظهارش بر او است. دو عید در آخرت افزایش درجات است با توضیح فوق دید: فلانی را غسل داد پس زکات بدهد و اگر ببیند کسی او را غسل داد مستحب است.

و هر که در خواب ببیند: دستهای خود را به صورت شست، اشکالی ندارد و خواب استفاده از صابون افزایش بهداشت است.

هر كه ببيند) براي غسل در طشت يا ظرف يا مانند آن فرود آيد، اگر مجرد باشد با زني ازدواج كند.

هر کس در خواب ببیند که در گله در حال شستشو یا وضو گرفتن است، چیزی را که از او ربوده اند به دست می آورد.

هر که دید) با آب گرم غسل کرد، آنها را به اندازه آب داغ کرد و نوشیدن آب گرم ستودنی نیست به خاطر فرموده خداوند متعال: {و آب گرم دادند تا روده هایشان را ببرد.

شستن با آب نشان دهنده نامزدی، ازدواج، حاملگی، خیر یا رزق برای بیننده است.

تفسیر دید دوش – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=laV0AeDV2Pw

و اگر ببیند پارچه ای را شسته و پوشیده است، از آن آشفتگی خلاص می شود و به مقصود خود می رسد و اگر وضو کامل نگیرد به هدفش نمی رسد.

هر کس در خواب ببیند که از نجاست با آنچه شست و شو داده شده است، کارها برای او آسان می شود و غم و اندوه از او دور می شود و اگر نتواند بیانش خلاف آن است.

هر کس در خواب ببیند جنب است و چیزی برای غسل پیدا نکند، کار دنیا و آخرت بر او سخت می شود.

تعبیر دیدن غسل در خواب شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا