تعبیر خواب کادو لباس خواب، رؤیا، در خواب به من لباس خواب داد.

دیدن لباس خواب، هدیه دختر مجرد، زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، سفید، سیاه، قرمز، سبز، خرید کوتاه، بلند، باریک، گشاد، نو، پاره، کثیف، پاک، و بیشتر برای ابن سیرین

لباس خواب در خواب دختر مجرد در رویاها نماد ستودنی است، اگر دختر ببیند آن را می‌خرد یا امتحان می‌کند یا کسی را دید که به او لباس خواب می‌دهد، خیلی از مسائل یا مسائل یا شغل و جامعه را بشارت می‌دهد.

هر کس دید که به او لباس خواب هدیه داده است، پس او مردی است که او به زودی با او ازدواج می کند

لباس خواب آبی نشان دهنده موفقیت و برتری در کسب درآمد یا تحصیل است.لباس خواب قرمز یا صورتی بیانگر حالت عاطفی قوی است.لباس خواب سفید نشان دهنده دوستی و صفا و پاکی قلب و روح است.لباس خواب ابریشمی بهتر از لباس خواب دوخته شده است. از پارچه یا کتان.لباس خواب زیبا گاهی دلالت بر ازدواج دارد و لباس خواب بلند در خواب بهتر از لباس خواب کوتاه است و در رؤیا پوشیدن لباس شب شفاف یا باز و همچنین پاره کردن یا سوزاندن پیراهن خوب نیست. از دست دادن یا غفلت از آن و انداختن آن در سطل زباله نامطلوب است، با لباس خوابش یعنی ازدواج یا نامزدی یا مانند آن، چنان که در رؤیا دیدن دختر مجردی که گویی در حال دریافت است، ستودنی است. مهمان با لباس خوابش، مشروط بر اینکه شفاف یا کوتاه نباشد. زیرا پیراهن کوتاه نشان دهنده شکست در امور عبادی است.

و لباس خواب مشکی محمود رؤیایی است در خواب زن متاهل، زیرا نشان دهنده رابطه و پیوند قوی بین همسران است و بهترین رؤیت این است که ببینیم شوهر لباس خواب مشکی برای همسرش می خرد و به او می دهد.

و هر که در خواب به او لباس خواب هدیه دهد، مژده ای خواهد شنید که او را خوشحال می کند، خواه دختر باشد، خواه متاهل و چه باردار.

رؤیت لباس شب شیخ ابراهیم الطالب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا