تعبیر خواب قرعه کشی، بلیط لاتاری در خواب

برنده شدن در لاتاری در خواب

دیدن قرعه کشی در خواب

تعبیر خواب کسب درآمد

تعبیر خواب بردن جایزه

جایزه در خواب برای ابن سیرین

تعبیر بلیط بخت آزمایی در خواب

اگر در خواب ببینید در قرعه کشی چیزی می فروشید اسیر افکار و توهمات سیاه خواهید شد اگر در خواب ببینید در یک جشن قرعه کشی در کلیسا شرکت می کنید به این معنی است که نگرانی ها بر آینده شما غالب خواهد شد. رویا دختر را پیش بینی می کند که انتظاراتش پوچ و بی فایده است شرکت در یک کار بیهوده که شما را مجبور به سفری ناخوشایند می کند اگر شماره برنده را داشته باشید در یک گمانه زنی تجاری برنده خواهید شد که شما را گیج می کند و باعث اضطراب شدید شما می شود. برنده شدن دیگران در بخت آزمایی نشان دهنده علاقه به بمباران و نوشیدن و سرگرمی هایی است که دوستان زیادی را گرد هم می آورد اگر در قرعه کشی شکست بخورید قربانی افراد حیله گر خواهید شد. قرعه کشی به هر شکلی که باشد، این بدان معنی است که روش بی دقتی او در تجارت باعث ناامیدی نمی شود و شما به او شوهری می دهید که ثبات نمی داند و غیر قابل اعتماد است. روابط دوستانه برای کار نامناسب، روابط عاشقانه شما باعث لذت موقت می شود

چشم انداز برنده شدن در مسابقه یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا