تعبیر خواب یرقان، رؤیت یرقان در خواب

دیدن یرقان معنی برادرم از یرقان مرد تعبیر اهل یرقان

اگر در خواب دیدید که زرد شده اید، به معنای سعادت بعد از ناراحتی های موقت است، اگر دیگران را زردی ببینید، با رفقای حقیر و پروژه های دلسرد کننده خسته می شوید، تعبیر خواب زردی: در خواب لباس یا همسر نامناسب می بیند. تعبیر رؤیت زردی در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=lvZ5_tw0rUo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا