تعبیر خواب تهمت تعبیر تهمت تعبیر در خواب

تعبیر اتهام زنا در خواب

اتهام دروغین در خواب

تعبیر ظلم به شخص در خواب

تعبیر خواب اتهام دروغین

اتهام قتل در خواب

اتهام دزدی در خواب

اتهام ناموس در خواب

اتهام در خواب

اگر خواب ببینید که به کاری متهم می شوید، بیانگر احساس گناه نسبت به کاری است که انجام داده اید یا قصد انجام آن را دارید. اتهام زدن در خواب ممکن است به این معنی باشد که شما نسبت به خودتان و انتخاب هایی که می کنید شک دارید. اگر خواب ببینید که دیگران را متهم می کنید، بیانگر اختلاف و اختلاف نظر با اطرافیانتان است

اگر در خواب ببينيد كه كسى را به كارى پست متهم مى‏كنيد، بيانگر آن است كه با افراد پايين خود نزاع مى‏كنيد و وقار خود را از مقامى بلند از دست مى‏دهيد. اگر متهم هستید، در خطر انتشار بدخواهانه شایعات هستید.

تعبیر ظلم به شخص در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا