تعبیر فلوت در خواب دیدن فلوت در خواب

نواختن فلوت در خواب

زومار در خواب

تعبیر طبل در خواب

در خواب بر طبل بزن

نواختن فلوت در خواب

طبل در خواب برای زنان مجرد

طبل زدن در خواب

تعبیر نواختن فلوت در خواب

ناله می کند، پس هر کس ببیند که فرشته ای فلوت به او داده است، اگر از اهل آن باشد، ولایت و اگر از اهل آن نباشد، تسکین می یابد.

چنانکه النابلسی خواب گروهی را تعبیر کرد: در خواب بشارت است و گروه در خواب برای شنیدن آن غزلیات است و از سلطانی که اصالت و رهایی یافت به او مزموری دادند. از وسوسه، و تقوا و انزوا از مردم به دست آورد.

و اما ابن شاهین خواب دسته ها را تعبیر کرده است: از نوع طبل است و بیان آن مانند بیان طبل است، اما افزایشی دارد که شنیدن صدای خوب و دید گروه ها تعبیر می کند. به جهات مختلف: هر کس در جایی که مریض بر او ناله می کند، باندها را ببیند، و هر که فرشته ای را ببیند که فلوت به او بدهد، شادی و سعادت پیدا می کند، او از اهل دولت بود، آن را به دست می آورد و هر که ببیند در حال بوق زدن است و انگشتان خود را بر سوراخ ناف بگذارد قرآن و معانی آن و جادوی تلاوت آن را فرا می گیرد و دمیدن در شیپور به شش صورت تعبیر می شود: متجاوزان چون یکی از ویژگی های آن است و در کتب فقهی آمده است.

ابوا – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=gh6Y91S-UU0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا