تعبیر روباه در خواب دیدن روباه در خواب ابن سیرین

معنی روباه خواه قهوه ای، سفید، سفید، سیاه، کوچک

تعبیر خواب روباه توسط ابن سیرین

 1. در خواب مردی است که در دین و زندگی دنیوی خود تقلب و نیرنگ فراوان به جا گذاشته است.
 2. و هر که ببیند روباهی از او طفره می رود، رقیبی است که از او دوری کند
 3. و هر که ببیند روباهی را با یکی از خویشاوندان دعوا می کند، اگر درخواست روباهی از جانب شوهران او را به درد آورد و اگر روباه از او بپرسد، وحشت کرد و روباه جراحت زنی را که دوست دارد زخمی کرد. ضعیف.به تحقیر به خودش زد و پولش کم شد و روباه را منجم یا طبیب می گفتند.
 4. و هر که دید با روباه بازی می کند، روزی زنی را که دوست دارد و او را دوست دارد.
 5. روایت شده است که مردی نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد و گفت: دیدم روباهی را می چکانم و به او گفت: تو مردی دروغگو هستی و آن مرد شاعر
 6. مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم روباهی را به بهترین ثواب می دهم، گفت: جزای ناکافی را دارم از خدا بترس تو مردی دروغگو هستی.
 7. مجوس گفتند: ضحاک آنچه را که میان مشرق و مغرب است از روباه پر شده دید، چنانکه گویا شبان است، رؤیت خود را به گذرگاهی نقل کرد.

رویای روباه ابن شاهین

 1. آن را مردی حیله گر و خیانتکار با نیرنگ یا کنیز دروغگو در میان خویشاوندانش تفسیر می کند.
 2. و هر کس در خواب ببیند که با روباه می جنگد، این نشان دهنده نزاع با خانواده و بستگان است.
 3. و هر کس در خواب ببیند که در جستجوی روباه است، بیانگر ترس از جن است
 4. و هر کس در خواب ببیند که با روباه بازی می کند و می خواهد او را بگیرد، دلالت بر محبت زن به او و ضعف عشق او به او دارد.
 5. و هر کس روباهی را ببیند که او را چاپلوسی می کند، حاکی از حیله گری و نیرنگ بیگانه است.
 6. و هر کس در خواب ببیند که روباهی را رها می کند، نشان می دهد که فریب شخصی را خورده و قادر به انجام آن نیست و او را به دست نمی آورد.
 7. و هر که پوست خود را ببیند، یعنی به پول حیله می زند
 8. و هر کس در خواب ببیند که شیر خود را می نوشد، دلالت بر سلامتی او از بیماری دارد، اگر مریض باشد و اگر غرق شود شادی کند و اگر در زندان باشد آزاد می شود و گفته اند که دارد. یک بیماری یا وحشت بزرگ
 9. و هر کس در خانه اش روباهی ببیند، دلالت بر این دارد که با زنی که او را دوست دارد ازدواج خواهد کرد
 10. و هر کس در خواب ببیند که روباهی از او فرار کرد، بیانگر ادای دین اوست، و گفته شد که روباه دشمن دروغگو است، پس هر که ببیند روباهی به زن خود تهمت می زند، زنش زنا کرده است.
 11. و هر که ببیند روباهی را معالجه می کند با یکی دعوا می کند. و گفتند هر که در خواب ببیند روباهی را دست می زند، باد او را می زند
 12. و هر کس ببیند که روباه او را دست می زند، از جن می ترسد. و گفته شد که هر که در خواب ببیند روباهی برای خود گرفته است زنی را مبتلا می کند که چشمش به او آرامش می یابد.
 13. و هر که ببیند روباهی از او فرار می کند، تعبیر به فرار از حریفش می شود.

نابلسی خواب روباه را می بیند

 1. در خواب دشمن و جنگجو و دروغگو و مخالف و گریزان است و هر کس با او بجنگد یا دست به او بزند در وحشت جن می شود دین چون روباه نواز زن را مبتلا می کند. او دوست دارد و او دوست دارد و خداوند متعال چشم او را با او تصدیق می کند و روباه را منجمان و پزشکان و اهل تدبر و کینه تفسیر می کنند.
 2. و هر کس روباهی ببیند، مردی شریف یا زن محترم و عزیزی را ببیند، یا مردی را ببیند که نیرنگ او را چاپلوسی کند، و روباه دشمنی ناشناخته و بسیار حیله گر را نشان می دهد و کار خود را در آن زمان انجام می دهد و دلالت بر فریبکاری می کند. زنان.
 3. و هر کس در خواب ببیند که از روباه طفره می رود، شاعر دروغگو است و همینطور هر که ببیند روباه را به بهترین مجازات می دهد.
 4. و هر که بین مشرق و مغرب بیند، در آن زمان پر از روباه و سحر و نیرنگ می شود.
 5. و هر کس ببیند که با روباهی دعوا می کند یا با او رفتار می کند، با یکی از خویشاوندان دعوا می کند.
 6. و هر کس در خواب ببیند که روباهی را دست می زند، درد می کشد
 7. و هر کس در خواب ببیند که روباه او را لمس می کند، از جن و انس می ترسد.
 8. و هر که ببیند روباهی از او می گریزد، رقیبی دارد که از او بگریزد
 9. و هر که ببیند چیزی از پوست روباه به او اصابت می کند، این برای او قوت و پیروزی است. و ممکن است ارث زن باشد و هر که از شیر روباه می خورد اگر مرض داشت شفا می یافت وگرنه از او دور می شدند.

تعابیر دیگر نماد روباه در خواب شما

 1. از حیواناتی که به حیله و نیرنگ و فریب معروف بودند و در اطراف آن ها داستان ها و داستان هایی بافته می شد که برخی سرگرم کننده و برخی حامل عبرت و قضاوت هستند و ممکن است روباه به عنوان نماد در خواب حضور داشته باشد. که دارای معانی خاصی است، از جمله
 2. روباه در خواب بیانگر دشمنی ناشناخته، فریبکار حیله گر، دروغگوی گریزان در معاملاتش است.
 3. هر کس ببیند که با روباه کشتی می گیرد، از جن و انس به وحشت می افتد.
 4. و هر کس ببیند که با روباه بازی می کند، زنی را که دوستش دارد و او را دوست دارد و چشمانش را دلداری می دهد سرزنش می کند.
 5. و هر کس در خواب روباهی را بکشد، زنی عزیز و محترم خواهد داشت
 6. دیدن روباه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که مردم از شما چاپلوسی می کنند
 7. هر کس در خواب روباه زیاد ببیند، بیانگر آن است که زمین از جادوگران و شیادان پر خواهد شد.
 8. و هر که از روباه بگریزد، دوست یا شریک او از او فرار می کند
 9. و هر کس ببیند که از پوست روباه چیزی به دست آورد، دلالت بر قوت و پیروزی و چه بسا ارثی از زن دارد.
 10. نوشیدن شیر روباه در خواب بیانگر بهبودی از بیماری یا اضطراب است
 11. و روباه برای مجردان نشان دهنده ازدواج است

فاکس ویژن یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا