تعبیر معنی اسم غدیر در خواب دیدن دختری به نام غدیر در خواب.

معنای نام غدیر از نظر روانشناسی

معنی نام غدیر در همه زبان ها

نام قادر در شعر

معنی اسم غدیر و ویژگی های اسم غدیر

معنی نام غدیر به انگلیسی چیست؟

معنی اسم غدیر در خواب

غدیر نامی تزئینی است

غدیر یک نام کره ای است

غدیر بنت الغدیر: پاره آبی که سیل از آن خارج می شود. الغدیر: نهر صغیر و اجتماع خائن است. غدیره قطعه گیاه است. این کمای بافته شده موهای زنان است. و ترکیب قیطان ها که قیطان هستند

معنی نام غدیر – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=NLhKZko5gX4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا