تعبیر خواب مصرف مواد دیدن مواد مخدر در خواب

تعبیر خواب مواد مخدر

تعبیر خواب مصرف هروئین

قرص های دارویی در خواب

تعبیر خواب مواد مخدر و حشیش

تعبیر خواب یک معتاد

تعبیر خواب مواد مخدر و پلیس

نماد دارو در خواب

تعبیر نوشیدن ماری جوانا در خواب

برخی از علما و مفسران گفته اند که تعبیر دیدن سوء مصرف مواد از جمله تعابیری است که می توان آن را خوب یا بد تعبیر کرد و این بستگی به ماهیت خواب و شرایط بیننده دارد. می‌گفتند اگر در خواب حشیش ببیند، می‌تواند نشانه ی درستی دین باشد، و بعضی از آنها نیز می‌گویند اگر در خواب ببیند که در جایی غیر از خانه اش مواد مخدر یا حشیش می روید. مانند خیابان، خواربارفروشی یا مسجد، آنگاه می‌تواند نشانه ازدواج و نسب باشد.

علاوه بر این، برخی گفته اند که اگر در خواب یا خواب ببیند که حشیش و مواد مخدر در او می روید، ممکن است نشان دهنده این باشد که صاحب خواب خیر و روزی می یابد، ممکن است نشان دهنده خیر و صلاح مردم باشد. در آن سال دریافت خواهد کرد. علاوه بر آنچه گفته شد، برخی از علما و مفسران گفته‌اند که اگر در خواب حشیش و مواد مخدر ببیند، نشان‌دهنده معیشت انسان است. همچنین گفته شده است که اگر در خواب یا خواب ببیند که در خواب یا خواب حشیش و مواد جمع آوری می کند و بعد مصرف می کند، ممکن است این خواب نشان دهنده آن باشد که پولی به دست او می رسد یا این که بیانگر آن است که او زیاد می شود. پول اگر ثروتمند باشد

تعبیر دیدن مواد مخدر در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=tSnxmJhv32Y

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا