تعبیر خواب سینه زن دیدن سینه دختر در خواب

تعبیر خواب سینه آشکار زن مجرد

دیدن سینه در خواب برای زنان مجرد

سینه ها در خواب برای یک زن متاهل

قرار گرفتن در معرض سینه در خواب

تعبیر خواب سینه برهنه

برهنه دیدن سینه در خواب توسط ابن سیرین

دیدن سینه آشکار در خواب

تعبیر خواب سینه کوچک

او در خواب زن مرد یا دختر اوست، پس جمال او زیبایی اوست و فساد او فساد اوست. و هر کس زنی را ببیند که از سینه او آویزان است زنا می کند و بدون شوهر فرزندی به دنیا می آورد و اگر لباس ثروتمند بود فقیر می شد و مالش خراب می شد و اگر باکره بود آگاه بود. این نشان دهنده عروسی اوست و اگر جوان بوده و از زمان عقد دور بوده نشان دهنده مرگ اوست. و هر کس خواب ببیند زنی را شیر می دهد که او را می شناسد و نمی شناسد، دلالت بر آن دارد که به بیماری طولانی مبتلا شود، مگر اینکه زن حامله داشته باشد، دلالت بر پسر خواهد داشت و اگر زنی باشد. این خواب را ببیند، دختری به دنیا خواهد آورد. اگر در خواب ببیند که سینه‌هایش میانه‌رو و خوش‌نظر شده است، نشانگر فرزندان و چیزهایی است که او دارد. و اگر بیند که افتادند، دلیل بر مرگ فرزندانش است. و هر كه آن را ببيند و فرزندى نداشته باشد، حاكى از فقر و اندوه او است، مخصوصاً در مورد زنان، و در زنان شيرده، حاكى از اميد است كه او را شير دهند. سینه بزرگ نشان دهنده همان چیزی است که سینه بزرگ شده نشان می دهد. در زنان نشان دهنده بی اخلاقی است. و هر کس در خواب ببیند سینه هایش به سینه او می زند، دلالت بر این دارد که اگر پیر شده باشد، خبر بدی از برخی از آشنایان به او می رسد، و اگر در میان زن و مرد جوان باشد، دلالت بر محبت دارد. و هر کس در خواب ببیند که یک سینه بزرگ دارد که به ناحیه عانه رسیده است، زنا با حرام می کند، یا ازدواج حرام دارد، و سینه ها در خواب دختر هستند، پس آنچه در آنها بوده تعبیر به دختران می شود. هر که در خواب ببیند سینه‌اش با سینه‌هایش بزرگ شده، این یک دختر است. و هر کس ببیند که سینه ندارد، مرگ دخترش است. و شیر در سینه زیاده بر مال و دلالت بر فرزند است، پس هر که ببیند در سینه هایش شیر است برای او یا صاحبان آن مایه افتخار است. در مورد زنان نیز همینطور است و اگر آنچه از شیر بیرون می‌آید، شیر بخورد، قفل می‌شود و دری بر آن بسته می‌شود و برای شیرخوار ضرری ندارد، زیرا ذلت و اندوه است. . و گفته شد: اگر مردی بیند که در سینه اش شیر است، اگر مجرد باشد، برای او دو فرزند به دنیا می آورد، و اگر فقیر باشد، مژده است، و اگر جوان باشد. این نشان دهنده طول عمر اوست. زن جوان اگر این را ببیند، نشان می دهد که حامله است و وضع حمل می کند و طول سینه های مرد تا زمانی که به سینه او برخورد کند، دلیل بر تمایلی است که مورد رضایت خداوند متعال نیست. و قبل از: دلیل بر مرگ فرزندان است و اگر فرزندی نداشته باشد دلالت بر فقر و اندوه دارد. و بلندی سینه زن بالاتر از حد، دلیل بر غم و اندوه است

سینه های مرد نشان دهنده حیثیت، موقعیت، سلامتی و بیماری اوست. شاید سینه های مرد نشان دهنده برادران و دوستان و فرزندان و همسرانی باشد که هیچ سودی برای او ندارند. سینه های زن به دلیل عنایت خداوند متعال دلیل بر خلاف آن است. اگر ببیند که سینه‌اش مانند سینه زن است و شیر از آن می‌چکد، نشان می‌دهد که برای خانواده‌اش قیام می‌کند و آنچه را که زنان در کارشان لازم است انجام می‌دهد، و ممکن است دلالت بر دین داشته باشد، یا داشته باشد. بیماری که در آن از مردم خجالت می کشد، زیرا او را به آن شهرت می دید. و آن. سینه مسی یا آهنی شد که نشان دهنده از دست دادن فرزندان و بر هم خوردن علل یا حاملگی است. سینه بر سینه شوهر است و سینه زن عقیم پس از ناامیدی به دنیا آمد. شاید سینه به باکره نشان می داد که او چه چیزی را از جهاد، لباس یا پول زینت می دهد

و سینه کودک یا دختر بیماری و بیماری و زخم. سینه مجرد، ازدواج است و اگر آب یا شیر از آن خارج شود، پسر یا خواهر خود را از دست می دهد. و سینه زن زناکار. سینه از تخم شترمرغ یا آلوسیرج عبور کرد. سینه ها ممکن است مالک باشد و گفته شد: پدر و مادر هستند. و سینه بطری شراب را اگر شیر داشته باشد نشان می دهد. و گفته شد: سینه مردی سخاوتمند است

تفسیر سینه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا