تعبیر خواب امواج بلند دیدن سونامی در خواب

تعبیر خواب دریا و امواج ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دریا برای زنان مجرد

تعبیر خواب دریای مواج و نجات از آن

تعبیر خواب امواج بلند و قوی دریا؟

تعبیر دیدن دریای آرام در خواب

تعبیر خواب دریا برای زن باردار

تعبیر خواب دریای آرام و زلال

تعبیر خواب امواج قوی دریا

موج یا دریا برای کسى که در خواب از او بترسد، نشانه مسافرت است، یعنى رفت و آمد انسان از کشورى به کشور دیگر و آن خیر است، مسافرت به خیر، به این معناست که انسان با بلا و مانع مواجه نشود. در راه است و این امر پسندیده ای است زیرا مسافرت از اموری است که انسان در آن با سختی و خستگی مواجه می شود.

و اگر در خواب ببیند که موج به او اصابت کرده و او را بر سطح آب می اندازد و در شرف غرق شدن است، نشانه ای است برای یادآوری و انذار او برای بازگشت به دین و حفظ دین. این که انسان همواره سعی می کند به خدای متعال نزدیک شود تا رضای خدا را جلب کند و به بهشتی به وسعت آسمان ها و زمین وارد شود.

امواج بلند در خواب نشانه های زیادی دارد و از جمله موارد نامطلوب است، یکی از آنها این است که امواج بلند در آن نشانه نزاع یا مصیبت است و وسوسه و بلا از جمله مواردی است که باعث درد می شود. و غم و اندوه برای انسان و او را در مصیبت و پریشانی به سر می برد و گفته شد که امواج بلند در خواب بیانگر آن است که انسان در معرض عذابی قرار می گیرد که او را به درد می آورد و این بلاها و وسوسه ها عبارتند از . اندازه امواج هر چه امواج بالاتر باشد شدت نزاع یا مصیبت بیشتر می شود ممکن است نشانه گناه باشد.

تعبیر خواب امواج دریا – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=-5f6aU2SGx4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا