تعبیر خواب نان دیدن آرد و خمیر و کیک در خواب

تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب خمیر برای زن متاهل

تعبیر خواب خمیر برای زنان مجرد

تعبیر خواب خمیر در دست

چرخاندن خمیر در خواب

تعبیر خواب خمیر خام

نماد خمیر در خواب

خمیر در خواب فهد الوسیمی

الکرمانی گفت که چشم انداز خوردن نان داغ نشان دهنده زندگی خوب است.

و هر که ببیند نان بی ثمر می خورد، عدالت پادشاه و انصاف او را برای گله تعبیر می کند.

در مورد دهلیز، پولی است که به سختی جمع می شود، اما کم و مفید است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: نان بر درجات انسان تعبیر می‌شود، پس رؤیت نان پادشاه شهری است، رئیس‌جمهور مأموریت دارد، تاجر و ثروتمند هزار درهم است و مردم عادی. صد درهم است و بدون آن یک درهم به ده.

در مورد سس، تعبیر به رزق محفوظ است، و چه بسا حکایت از سفر برای قصد کننده باشد، و هر گاه خشک شود بهتر است.

و اما نان، هر که ببیند یکی دو قرص نان یا نصف قرص پیدا کرد، دلالت بر زوال غم دارد.

دانیال گفت آرد به پول حلال بدون مشقت تعبیر می شود و آرد جو در دین قائم است و آرد ارزن پول با مشقت است و آن چند نفر از پست ترین مردم است.

و امّا کاه، مال و خیر و فضل و برکت و وصول به طلب حالت و نصرت است و اگر در ایام کاشت بود خبرتر بود و کاه گندم خبرتر بود.

در مورد خمیر، اگر از آرد جو باشد، در قرض پیراشکی، خیر و ادای آن است.

ولى اگر تخمير نشود و فطير باشد خوب نيست و اگر اسيدى باشد خراب مى شود و خمير كردن حاكى از مسافرت به خويشاوندان است.

و اما لوح اگر چاق باشد، فضل آن زیادتر است و نرمی آن بهتر از خشک و فراوانی حاجت در آن از جهت کل بهتر است زیرا رکن دین و دین است. حيات ارواح و به وسيله آن انسان را در امر رزق و روزي و اطاعت خداوند متعال تقويت مي كند و چه بسا حاكي از معرفت و اسلام باشد و چه بسا چيزي باشد كه حيات انسان را پشتيباني نكند و از هر جهت ستوده باشد. مخصوصاً برای کسی که آن را خورده است.

در مورد کیک هم پول کم است و شاید خوب و برکت باشد و اگر از آن نخورد پولش را پس انداز می کند.

جابر مغربی گفته است که هر که ببیند نان نازک می خورد، تعبیر به خوش گذرانی می شود و شاید دلالت بر کوتاهی عمر کند.

و اما سبوس آن را به حاجت و خشکسالی و تنگی و سختی معیشت تعبیر می کنند، مخصوصاً برای کسانی که با او بودند و از آن می خوردند و بعضی از دیدن آن در کل به هر نحوی که بود کراهت داشتند.

ابوسعید وزیر گفته است که آرد گندم در تجارت پول شریفی است و سود سریع از آن حاصل می شود.

ابوسعید واعظ گفت: خواب کاه را با مال زیاد تعبیر می کنند و روایت شده که منصور رحمه الله در بصره دید که بر الاغی و زیر آن سوار است. او بار کاهی بود در حالی که بالای بار بود و پس از برخورد شدید با الاغ از روی پل عبور کرد تا اینکه گذشت، دنیا و داستان طولانی است و چنان بود که گذشت

و هر کس ببیند فرزندخوانده ای وارد می شود و می داند که او مال اوست، به غنا و رسیدن به خواسته های دنیا و آخرت تعبیر می شود.

و عده‌ای از رهگذران می‌گفتند که من رؤیت علوفه را دوست دارم، زیرا آن را ندیدم جز اینکه به هر نحوی پول داشتم و یونجه در خزانه‌ی پول انبار شد.

و گفته شد خواب خمیر چه در کاسه باشد و چه چیز دیگر، تعبیر به وجدان شخص و آنچه از رسیدن به مقصود در سر داشته است.

و گفته شد که رؤیت تمام کاه به طور کلی اعم از کاه گندم باشد یا جو یا غلات دیگر، در هر حال پول است، مخصوصاً برای کسی که آن را داشته یا ذخیره کرده یا در خانه خود دیده است. در خانه یا در جای او.

گفته شد هر که از حيواني که از کاه او مي خورد، کسي که به او نسبت داده شد، از مال او مي خورد و عبور از طعام، اگر منفعت باشد، نياز به عبور دارد، اشکالي ندارد. و مال خرج كسى است كه مستحق آن است، و اگر منفعتى نداشته باشد، به اندازه آنچه از آن خورده، بى‌مالى است.

و هر کس کاه را بالای آب ببیند، بیان آن آب اگر دریای نزد پادشاه یا نهر باشد، خواب اوست، چنانکه قبلاً ذکر شد، یا غیر از آنچه در سی و هشتم ذکر کردیم. باب، پس تعبیر آن این است که هر که آبی را که روی کاه است به او نسبت دهد فریبکار است ظاهر آن با آنچه در میان مردم می گذرد منافات دارد، گویا آب زیر کاه هستی و شاید هر کس آن را از روی آب جمع کند مالی که به او نسبت داده می شود به دست می آورد.

و هر که دید قرص نانی بر پیشانی آویخت، نیازمند و کم است.

گفتند: مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم دو چیپس در دست دارم که از این و این می خورم. سود ناچیز است و نان بسیار است.»

و هر که در خواب ببیند که نان بسیار دارد و از آن نمی خورد، به نزدیکان خود می رسد که برای او ضرر دارد و اگر از آن بخورد برحسب اراده او برکت و ثروت است.

و هر که بیند که در جایی نصف قرص نان یافت، تعبیر به آن است که نصف عمرش گذشته است، مخصوصاً اگر در دست داشته باشد.

و هر کس در خواب ببیند که نصف قرص نان را در مکان نامعلومی یافته و می خواهد آن را بخورد و آنچه را که تخمین زده می شود، دلالت بر نزدیک شدن زمان او دارد.

و هر کس در خواب ببیند که در آتشی که به فرزندی او گرفته شده است، پادشاه تمام پول او را می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که چیزی از آن را به کسی بخشیده است، در آن سال در آن مکان جواز دارد و برخی دیگر حکایت از طلب روزی دارد.

و هر که ببیند گوشت خوک را بخورد در روزی او میانه ای باشد و گفته شد که رقیق بودن نان عمرش را کوتاه کرد و چه بسا ویفرهای نان سود اندکی بود.

و هر که در خواب ببیند که بدون آدم نان می خورد، تنها مریض می شود و می میرد.

و هر که خواب ببیند نان برنجی می خورد، دلالت بر سختی و توقف دارد.

و هر که بیند که نان ارزن می خورد، معادل خاچکر تعبیر می شود.

و هر که ببیند عدس یا لوبیا می خورد، دلالت بر اندوه و فقر دارد.

و هر که ببیند نان بسیار داغ می خورد، یعنی مضطرب و مضطر است.

هر که در خواب ببیند که نان خچکره می خورد، تنگ زندگی و نیکو در دین است.

ابوسعید واعظ گفت: هر که ببیند نان نازک می خورد، نشان از فراوانی روزی او دارد.

و هر که ببیند نان جو می خورد، زهد و قناعت است.

و هر کس ببیند که در آنچه نباید کاه می کارد، مال خود را بی حق انفاق می کند.

و هر کس ببیند که آرد می فروشد، دلالت بر بیع دینش با دنیا دارد.

و هر كه در خواب ببيند كه حيوانى را از كاه اطعام مى‏كند، با انفاق در امور خود و آنچه به او سود مى‏رساند مى‏خواهد، مخصوصاً اگر از آن حيوان بهره‏مند شود.

تعبیر نان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا