تعبیر خواب دیدن یک کشیش در خواب فالگیر و شعبده باز.

تعبیر کلمات فال در خواب

تعبیر خواب جادوگر

تعبیر خواب یک زن جذاب

تعبیر دیدن جادوگر در خواب

تعبیر خواب فال ابن سیرین

تعبیر خواب فال

تعبیر دیدن جادوگر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زن فالگیر

هر کس در خواب کاهن ببیند کاهن در خواب دلالت بر مردی باطل و باطل دارد و سخنان کاهنان و منجمان و امثال آن خواب باطل و فساد دنیا محسوب می شود و اگر مریض باشد پس می میرد در خواب دلالت بر حیله گری و خیانت و نیرنگ و بدعت دارد دیدن جادوگر در خواب مرد جذابی است که وسوسه می شود هر که ببیند با سیب سحر می کند پسرش را اغوا می کند و اگر جادو در یک پروانه است، سپس او همسرش را اغوا می کند.

دیدن جادوگران در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا