تعبیر خواب نور آفتاب دیدن نور روشن در خواب

دیدن نور خورشید در خواب

تعبیر خواب آفتاب تابان

تعبیر خواب آفتاب برای زنان مجرد

تعبیر دیدن خورشید در خواب

تعبیر دیدن خورشید و ماه ترکیبی از آفتاب تعبیر خواب ماه گرفتگی

دیدن غروب خورشید در خواب

دیدن طلوع خورشید در خواب

خورشيد در خواب بيش از حد به خواب بيننده، مادر، دختر، خود يا يكي از نزديكانش اشاره مي كند، ممكن است حاكي از سلامت، معيشت و ازدواج باشد. نیکی و باروری و پول و سلامتی زیرا گیاه را زنده می کند و از آن نور می گیرد.نور ممکن است نشان دهنده راه درست، هدف درست، زندگی ساده و سرنوشت باشد و نشان دهنده زیبایی، روح پاک، پاکی، قدرت، قدرت و اعتبار.

برخی از مفسران می گویند که دلالت بر دوام دارد، زیرا هر روز ظهور می کند و ماندگاری آن از عمر انسان بیشتر است.

تعبیر خواب نور خورشید و نور آن

ابن سیرین توضیح می دهد که دیدن نور خورشید برای نر و ماده نشان دهنده حیثیت حاکم و درستی و عدالت اوست، اگر نور آن گرما و روشنایی و احساس راحتی در خواب داشته باشد. نور خورشید، چه مرد باشد و چه زن، در زندگی خود گنج و پول زیادی به دست خواهد آورد

کسى که ببیند خورشید با نورش در خانه اش طلوع کرده است، در امور و معاش خود خیرى به دست مى آورد، اگر جوان مجرد یا دختر مجرد باشد، دلالت بر شادى و ازدواج نیک دارد. زن شوهردار امری است که در آن سعادت به آرزویش می رسد و اگر طلبه باشد خواسته خود را برآورده می کند و اگر مسافر باشد به سلامت می رسد و هدف سفر را می گیرد اگر باشد. نیکو و حلال، و هر کس قصد ازدواج حلال داشته باشد و خورشید در خانه اش طلوع کند، زنی با ظاهر و صفات و سیرت به دست می آورد و اگر ببیند آن دختر مجرد ازدواج می کند و شوهرش به لطف او روزی می دهد. خداوند، تا او زندگی او را به خوشی سپری کند.

و هر کس در خواب ببیند که خورشید در خانه و خانه ای غیر از خانه خود یا دیگران طلوع کرده و نور آن ظاهر شود و پرتوهای آن با آن بتابد، اهل خانه به عزت و رزق و نیکی مبتلا می شوند. در آن یا فقر

نور خورشید و اعضای بدن بیننده

هر کس در خواب ببیند که خورشید با نورش بالای سرش بدون بقیه بدنش غروب کرده است، در مقام خود به امری بزرگ دست می یابد و دنیایی را که دوست دارد جمع می کند و یا بر پاهایش طلوع می کند و احساس می کند که فقط روی پاهایش بدون بدنش باشد، آنگاه در زراعت و بالا آمدن آن به هر جای زیر لباسش، خواه شکم یا هر قسمتی که در آن محل به جذام مبتلا شده باشد، روزی حلال می یابد.

و اگر شکم بیننده شکافته شود که در خواب نور خورشید از معده او بیرون می‌آید، نشان دهنده مرگ یا بیماری بدخیم مزمنی است که به او مبتلا می‌شود، نور خورشید بر عورت زن ظاهر می‌شود یا به آن می‌نگرد. عورت او را می یابد و نور خورشید را بر آن می یابد، سپس زنا می کند، خواه با نکاح باشد، چه با گناهی که به زنا کرده است، مانند عطر در مقابل بیگانگان، بدن نیمه برهنه با لباس و مفاصل و غیره.

و چون بیننده در خواب ببیند چه مرد باشد چه زن که در حال راه رفتن خورشید را دنبال می کند یا نور آن را تعقیب می کند و در خواب ناپدید نمی شود، در این صورت با حاکم اسیر می شود. زندان یا پیرو اطرافیانش که تمام دستورات او را با حق و باطل اطاعت می کند، اما اگر خورشید غروب کند و او از آن پیروی کند یا نور آن را جستجو کند، برای بیننده یا پیروانش نشان از مرگ دارد.

رنگ نور خورشید در خواب

و تغيير رنگ خورشيد و پرتوها و نور آن چيزهاي مختلف است و اگر رنگ آن سرخ يا خورشيد سرخ باشد بيانگر فساد شهر ميان مردم و مردم است.

تعبیر دیدن خورشید در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا