تعبیر خواب برف، معنی برف در خواب

تعبیر خواب برف برای افراد مجرد

تعبیر خواب برف برای زن باردار

تعبیر خواب خوردن برف

تعبیر خواب برف در تابستان

خواب دیدن برف که زمین را پوشانده است

تعبیر خواب راه رفتن روی برف

دیدن برف در خواب

تعبیر برف در خواب امام صادق علیه السلام

دیدن برف در خواب بیانگر بهبودی از بیماری های سرماخوردگی و فواید و رزق و روزی است و ممکن است دلالت بر محبت و صمیمیت داشته باشد و اشاره به مال و باروری باشد.

و هر که در خواب برف اندک ببیند، بیانگر باروری است، و هر که در خواب برف بخرد، مالى به دست آورد که او را تسلی دهد و با گفتار نیکو از غم و اندوه بزداید.

هر کس در خواب ببیند که برف از آسمان نازل شده و زمین را بر مکانهای کشت و زرع و اوقات بهره مندی از آن پوشانده است، بیانگر برکت زمین و فراوانی باروری و فراوانی نور است.

و هر کس در خواب برف را به وقت نابهنگام ببیند، بیانگر بواسیر و سرماخوردگی و بلاها است و ممکن است حکایت از لغزش مسافرت و عدم امکان منفعت باشد.

و هر که ببیند برف بر او می بارد، راه دوری می کند و ممکن است برایش ضرر داشته باشد، و هر که در خواب ببیند که بر برف خوابیده است، بیانگر عذاب است و هر که ببیند سرما خورده است. برف در تابستان یا زمستان فقیر می شود و هر که برف خرید و آن برف به او ضرری نزد و آن برف را زود آب کرد، نگرانی و خستگی است و زود برطرف می شود و هر که در خواب ببیند که بسیار برف نابهنگام بر کشوری باریده است، آن مملکت به عذاب خدا می رسد یا فتنه یا عذاب سلطان به سراغشان می آید.

برف ممکن است نشان دهنده سال خشکسالی باشد و هر که برف ببارد بر دشمنش اثر می گذارد و برف زیاد نشان دهنده ظهور بیماری های همه گیر مانند آبله است و ممکن است اشاره به ملخ و جنگ و بی نیازی باشد و هر که در خواب ببیند. برف از آسمان نازل شده و زمین را در زمانی پوشانده است که زمین از آن بهره مند نمی شود، این نشان از ظلم سلطان دارد و هر که ببیند برف بر درختان و مردم و فقرا در وقت منفعت باریده است. در غیر این صورت ظلم و بلا به آنها خواهد رسید.

برف ممکن است حکایت از غفلت از سفر و محاصره و تلاش برای امرار معاش داشته باشد و هر که در خواب ببیند در طوفان برف افتاده آرزوهای خود را برآورده نکند و سرش دچار نگرانی شود و چون برف آب شود نگرانی از بین می رود و هر که روی برف بخوابد، چیزی او را محدود می کند

دید ابن سیرین از برف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا